Zarząd Powiatowy

Skład Prezydium Zarządu Powiatowego:

Władysław Radzik – Prezes Zarządu
Stanisław Bryg- Wice Prezes Zarządu
Krzysztof Zegarowski – Wice Prezes Zarządu
Adam Cieślik – Wice Prezes Zarządu
Jerzy Polniaszek – Skarbnik
Zbigniew Mróz – Sekretarz
ks. Józef Jasiurkowski – Członek Prezydium
Zbigniew Zyznar – Członek Zarządu


Skład członków Zarządu Powiatowego:

Andrzej Reguła
Wojciech Buszek
Stanisław Rokosz
Jerzy Rak
Marek Rączka
Adam Strojek
Robert Mucha
Tadeusz Majka
Andrzej Skrzyniarz
Wacław Jurek
Robert Kula
Piotr Szczepkowicz
Daniel Wójcik


Skład Komisji Rewizyjnej:

Jan Kapłon
Józef Magiera
Adam Stawarski