Uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka

W dniu 4 maja 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Dębicy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów Dnia Strażaka.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i obowiązującymi obostrzeniami w uroczystej zbiórce uczestniczyli pracownicy cywilni i funkcjonariusze KP PSP w Dębicy  pełniący w tym dniu służbę.

W trakcie uroczystości zostały odczytane wyciągi z postanowień o nadaniu odznaczeń resortowych oraz rozkazów personalnych o nadaniu wyższych stopni służbowych strażakom KP PSP w Dębicy.

Komendant Powiatowy PSP w Dębicy st. bryg. mgr inż. Krzysztof Marek złożył gratulacje wyróżnionym. Podziękował za poświęcenie, zaangażowanie we wszystkie działania mające na celu ochronę zdrowia, życia i mienia oraz za wzorowe wypełnianie powierzonych obowiązków przez funkcjonariuszy oraz druhny i druhów OSP. Słowa podziękowań skierował również do  wszystkich weteranów służby pożarniczej zrzeszonych w Kole Terenowym za współpracę z Komendą Powiatową.