Sprzęt JRG 1

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy

GBA 2,5/24

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
GCBA 5/32

Średni samochód ratownictwa technicznego SRt

 

Samochód specjalny SH 25

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
GBA 2,6/27

   

Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy SLRr

Ciężki samochód kwatermistrzowski SCKw