Nagrody komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej dla dębickich strażaków

30 stycznia 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy odbyło się uroczyste przekazanie nagród pieniężnych przydzielonych przez komendanta głównego PSP dla dwóch strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy, którzy są członkami specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej „Dębica”. W imieniu komendanta głównego, wyróżniającym się strażakom, nagrody wręczył bryg. Krzysztof Marek, komendant powiatowy PSP w Dębicy.

Nagrody otrzymali:
mł. bryg. Andrzej Ligęzka, dowódca zmiany
asp. sztab. Paweł Krawiec, zastępca dowódcy zmiany