Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy
ul. Poddęby 6a 
39-200 Dębica     
                                                

www.straz-debica.net

kpdebica@podkarpacie.straz.pl

 centrala/sekretariat:   14 681 28 55,     fax:  14 683 26 22

 Numer wewnętrzne ( możliwość wybierania tonowego) 

 Stanowisko Kierowania  Komendanta  Powiatowego       50

Wydział Organizacyjno – Kwatermistrzowski         

 Sprawy osobowe:    39, 37

 Sprawy kwatermistrzowskie:           36

 Sekcja  Kontrolno-Rozpoznawcza:              38

 Wydział Operacyjno-Szkoleniowy:              40

 Wydział Księgowości:           35

 Dowódca JRG 1:        46

 Dowódca JRG 2:        32

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Komendy Powiatowej PSP w Dębicy

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) – konto jest bezpłatne)

  1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, jest opublikowana w systemie ePUAP.
  2. Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:  DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF, XLS, XSLX, ODS, GIF, TIF, JPG, PNG
  3. Konto użytkownika. Obywatel składający wniosek przez ePUAP musi mieć konto użytkownika na tej platformie oraz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych.
  4. Konto użytkownika ePUAP można założyć na stronie http://epuap.gov.pl/.
  5. Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego.