Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Marek

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy
st. bryg. mgr inż. Roman Merchut