Jednostki OSP

Na terenie powiatu dębickiego funkcjonuje 66 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z czego 14 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG). Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy jest integralną część systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Nadzór nad jego funkcjonowaniem pełni Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odpowiedzialność za organizację kierowania tym systemem spoczywa na Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

 

Gmina

Liczba jednostek OSP

Liczba jednostek włączonych do  KSRG

Brzostek

12

3

Czarna

11

2

Miasto Dębica

1

Dębica

13

3

Jodłowa

3

1

Pilzno

13

2

Żyraków

13

3

RAZEM

66

14

Jednostki OSP z KSRG

Lp. Nazwa jednostki OSP Gmina Data włączenia
do KSRG
1.    Brzostek    Brzostek  23.02.1995
2.    Pustków Wieś    Dębica  23.02.1995
3.    Żyraków    Żyraków  23.02.1995
4.    Pilzno    Pilzno  23.02.1995
5.    Nawsie Brzosteckie    Brzostek  04.11.1998
6.    Czarna    Czarna  23.02.2004
7.    Jodłowa    Jodłowa  23.02.2004
8.    Straszęcin    Żyraków  06.09.2004
9.    Łęki Dolne    Pilzno  31.03.2005
10.    Pustynia    Dębica  14.12.2009
11.    Siedliska Bogusz    Brzostek  09.05.2014
12.    Róża    Czarna  01.01.2015
13.    Paszczyna    Dębica 18.10.2015
14.    Nagoszyn   Żyraków 15.12.2017