Informacja

Szanowni Państwo, informujemy, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu dla osób z zewnątrz.
Zmiany wprowadza się zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Prosimy jednocześnie, jeśli to możliwe o kontaktowanie się z naszym urzędem, za pomocą:

– platformy ePUAP,

– e-mailowo – kpdebica@podkarpacie.straz.pl

– telefonicznie – 146 812 855,

Do budynku KP PSP w Dębicy będzie można dostać się wyłącznie w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 po przejściu weryfikacji przeprowadzanej indywidualnie dla każdego petenta.