1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Komendy Powiatowej PSP w Dębicy

 

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) - konto jest bezpłatne)

 

 1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, jest opublikowana w systemie ePUAP.
 2. Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:  DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF, XLS, XSLX, ODS, GIF, TIF, JPG, PNG
 3. Konto użytkownika. Obywatel składający wniosek przez ePUAP musi mieć konto użytkownika na tej platformie oraz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych.
 4. Konto użytkownika ePUAP można założyć na stronie http://epuap.gov.pl/.
 5. Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego.

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy

ul. Poddęby 6a                                                                
39-200 Dębica


www.straz-debica.net

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  centrala/sekretariat:   14 681 28 55,     fax:  14 683 26 22
     
 

Numer wewnętrzne ( możliwość wybierania tonowego)

 
 

Stanowisko Kierowania  Komendanta  Powiatowego

50

 

 

Wydział Organizacyjno – Kwatermistrzowski

 
  Sprawy osobowe:     39, 37
  Sprawy kwatermistrzowskie:    36
  Sekcja  Kontrolno-Rozpoznawcza:    38
  Wydział Operacyjno-Szkoleniowy:    40
  Wydział Księgowości:    35
  Dowódca JRG 1:    49
  Dowódca JRG 2:    32

 

 

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego
bryg. mgr inż. Jacek Gałat

Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej
kpt. mgr Jan Moskal

Naczelnik Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego
bryg. mgr inż. Jacek Pawłowski

Główny Księgowy
mgr Anna Dziekan

 

Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:


1) w zakresie spraw operacyjnych:

 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad      prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
 • przyjmowanie poprzez Powiatowe Stanowisko Kierowania zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi  w działania ratownicze na obszarze powiatu,
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych jednostek
 • ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki   ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu  pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,

2) w zakresie spraw szkoleniowych:

 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze powiatu,
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów   ksr-g na obszarze powiatu,

3) w zakresie spraw łączności:

 • planowanie systemów łączności dyspozytorskiej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej ,
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania na obszary chronione,
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,

4) w zakresie spraw obronnych:

 • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej,
 • koordynowanie realizacji zadań obronnych;

5) w zakresie spraw ochrony informacji niejawnych - realizacja zadań dla tzw. „pionu    ochrony”, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego należy w szczególności:

1) w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:

 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji  i wytycznych komendanta powiatowego,
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami    i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej, w tym jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej,

2) w zakresie spraw kadrowych:

 • realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego,
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

3) w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,                                                          -  opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną i wyposażenie osobiste,
 • prowadzenie obsługi socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej,
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacji  ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków  z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł,

4) w zakresie spraw technicznych:

 • nadzorowanie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,
 • nadzorowanie przeglądów, napraw i konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego oraz innych urządzeń i instalacji technicznych,
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

5) w zakresie spraw informatyki:

 • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,
 • nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania   i  kierowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej,

Do zadań Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej należy w szczególności:

1) w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się,
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych,
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów,
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska,
 • wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;

2) w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia   w środowisku pracy,
 • przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy

bryg. mgr inż. Krzysztof Marek

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy

st. bryg. mgr inż. Roman Merchut

 

mapa

 

Charakterystyka Administracyjna Powiatu


Powiat Dębicki utworzony został 1 stycznia 1999 roku w ramach reformy administracyjnej kraju. Siedzibą władz Powiatu jest Miasto Dębica. Powiat dębicki położony jest w zachodniej części województwa podkarpackiego. Graniczy on z województwem małopolskim od strony zachodniej oraz powiatami województwa podkarpackiego: jasielskim, ropczyckim i mieleckim.

W skład Powiatu Dębickiego wchodzą :

 • Miasto Dębica,
 • Miasto i Gmina Brzostek,
 • Miasto i Gmina Pilzno,
 • Gmina Czarna,
 • Gmina Dębica,
 • Gmina Jodłowa,
 • Gmina Żyraków.

Powiat Dębicki zajmuje powierzchnię 777,48 km2, co stanowi 4,3 % powierzchni Województwa Podkarpackiego.

a1 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy (KP PSP) działa na podstawie Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 oraz Ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy działa na terenie miasta Dębicy i powiatu dębickiego. Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Dębica .W skład Komendy Powiatowej PSP w Dębicy wchodzą dwie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze Zakres działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy obejmuje m.in.:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
 • wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

Celem działania Komendy Powiatowej jest zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia mieszkańców powiatu dębickiego oraz środowiska poprzez:

 • walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
 • ratownictwo techniczne,
 • ratownictwo chemiczne,
 • ratownictwo ekologiczne,
 • ratownictwo medyczne.

Główne zagrożenia występujące na terenie powiatu dębickiego spowodowane :

 • poważnymi awariami przemysłowymi, m.in. zdarzenia chemiczne, ekologiczne, związane z przetwarzaniem i magazynowaniem materiałów pożarowo niebezpiecznych w zakładach przemysłowych. Na terenie miasta i gminy Dębica zlokalizowane są 4 zakłady zaliczone do dużego i 3 do zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej:
 • transportem kolejowym wynikają z tego, że przez teren powiatu dębickiego przebiega główna magistrala kolejowa Kraków – Medyka. Przez teren powiatu transportowane są różne substancje pożarowo niebezpieczne stwarzające zagrożenie ekologiczne. Na szlaku tej linii znajduje się stacja węzłowo - manewrowa w Dębicy od której w kierunku Mielca biegnie linia kolejowa o mniejszym natężeniu przewozów. Od linii kolejowej biegną bocznice kolejowe do zakładów pracy, do których istnieje możliwość transportu materiałów niebezpiecznych.
 • transportem drogowym ma miejsce w większości na drodze międzynarodowej E 40. Z uwagi na międzynarodowy charakter drogi występuje tu największe zagrożenie wynikające z natężenia ruchu oraz przewożonych substancji niebezpiecznych. Nie mniejsze zagrożenie występuje również na drogach nr 73 w kierunku południowym od Pilzna do Jasła, którą transportowane są materiały ropopochodne oraz nr 985 przebiegającej od Dębicy w kierunku Mielca.
 • przyborem wód uwarunkowane są niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w tym intensywne opady deszczu powodujące na terenie naszego powiatu występowanie zdarzeń związanych z przyborem wód w rzekach, w trakcie których podtopieniu lub zalaniu ulegają zabudowania gospodarcze , mieszkalne oraz uprawy rolne powodujące duże straty materialne. Rzeka Wisłoka, przepływa przez nasz teren na długości 53 km. i jest największą rzeką w powiecie. Występującymi zagrożeniami powodziowymi są również rzeki górskie przepływające przez teren powiatu dębickiego oraz występujące często podtopienia lokalne, co ma związek ze specyficznym ukształtowaniem terenu. Z roku na rok zagrożenie powodziowe jest coraz większe.
 • zatorami lodowymi powstającymi poprzez gwałtowne topnienie dużej ilości śniegu i lodu co może spowodować wystąpienie wód z koryt rzek. Szczególnie niebezpieczne miejsca na rzece Wisłoka to teren gminy Brzostek i okolice zapory w miejscowości Mokrzec gm. Pilzno. Stopień zagrożenia powiatu, ze względu na zagrożenie powodziowe, przy uwzględnieniu ilości zdarzeń powodziowych jest jeden z najwyższych w województwie.
 • pożarami lasów, istnieje ze względu na dużą rozpiętość typów siedliskowych lasów. Przeważa jednak bór mieszany świeży stanowiący ok, 40 % ogółu siedlisk i występujący przeważnie w leśnictwach: Chotowa, Jawornik, Wałki i Pustków. Następny typ stanowi las świeży wyżowy zajmujący ok. 37 % siedlisk i występujący przeważnie w leśnictwach: Wolica, Berdech i Jaworze. Liczny udział ma również las mieszany stanowiący około 12 % siedlisk. Biorąc pod uwagę strukturę klas wieku na terenie Nadleśnictwa Dębica znajdują się drzewostany zaliczone od II do IV klasy wiekowej. Obszar Nadleśnictwa Dębica został zaliczony do II kategorii zagrożenia pożarowego. Nad terenami zalesionymi przebiegają linie elektroenergetyczne wysokich i niskich napięć. Przez teren Kompleksów leśnych Nr III tj. Wałki -Jawornik oraz Nr IV tj. Głowaczowa - Czarna - Borowa - Machowa przebiega linia kolejowa z Krakowa do Przemyśla. Ponadto przez teren Kompleksów leśnych Nr I tj. Pustków - Paszczyna oraz Nr II tj. Brzeźnica - Kozłów przebiega linia kolejowa z Mielca do Dębicy. Obszary leśne Nadleśnictwa Dębica pokryte są znaczną ilością dróg wojewódzkich i krajowych oraz gminnych.Obszar leśny będący w administracji Nadleśnictwa Dębica wynosi 11095 ha. Teren ten jest podzielony na leśnictwa.
 • terroryzmem , charakteryzują się możliwością wykorzystania bomb, środków chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. Pod kątem wystąpienia zagrożeń terrorystycznych szczególna uwaga powinna być skierowana na obiekty związane z przebywaniem dużych grup ludzi oraz zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na szczególną uwagę zasługują nowo wybudowane obiekty handlowe i usługowe na terenie powiatu dębickiego w których jednorazowo występuje duża ilość ludzi.

Postęp cywilizacyjny, rozwój gospodarczy oraz zmiany klimatyczne jakie można zaobserwować na terenie naszego kraju będą miały w przyszłości istotny wpływ na zwiększenie zagrożeń dla ludzi i środowiska i to one będą ukierunkowywały działania straży pożarnej na lata przyszłe. W niektórych obszarach nastąpi ich zmiana jakościowa i ilościowa. Powstałe zagrożenia będą widoczne również na terenie powiatu dębickiego.

Podkategorie

Dowódca jednostki bryg. Janusz Nesteruk

 

 

 


Zastępca dowódcy jednostki bryg. Zdzisław Wanat

stopka

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Dowiedz sie wiecej o celu ich uzywania i mozliwosci zmiany ustawien Cookies w przegladarce Polityka prywatnosci.

  Akceptuje polityke cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information