W dniu 10 czerwca 2018 roku rozegrane zostały Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wystartowały jednostki OSP z terenu Gminy Czarna.
Do rywalizacji przystąpiło 13 drużyn pożarniczych: 5 kobiecych i 8 męskich.
Klasyfikacja końcowa zawodów:
Grupa C żeńska
1.OSP Chotowa  
2.OSP Grabiny
3.OSP Czarna
Grupa A męska
1.OSP Chotowa
2.OSP Jaźwiny
3.OSP Grabiny

W dniu  3 czerwca 2018 roku rozegrane zostały Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wystartowały jednostki OSP z terenu Gminy Brzostek.
Do rywalizacji przystąpiło 11 drużyn pożarniczych: 4 kobiece i 7 męskich.
Klasyfikacja końcowa zawodów:
Grupa C żeńska:
1.OSP Nawsie Brzosteckie
2.OSP Brzostek
3. OSP Siedliska-Bogusz
Grupa A męska:
1.OSP Nawsie Brzosteckie
2.OSP Siedliska-Bogusz
3.OSP Grudna Dolna

 

 

zyczenia

 

 

 

W pierwszym kwartale 2018 roku odbywają się walne zebrania sprawozdawcze we wszystkich Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu dębickiego na których  następuje podsumowanie działalności jednostki za ubiegły rok. W spotkaniach tych uczestniczy kierownictwo i funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, którzy w swoich wystąpieniach omawiają przebieg współdziałania w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych oraz administracyjnych pomiędzy PSP a OSP.
Przekazują również informacje na temat dofinansowania  w ramach: „Przygotowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” i „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. Dokonują podsumowania inspekcji gotowości bojowych i przeglądu sprzętu będącego na wyposażeniu tych jednostek oraz przedstawiają plan szkoleń i ćwiczeń na 2018 rok.

 

 

IMG 9696    Zebranie OSP Nawsie Brzosteckie  13.01.2018 r. - zobacz zdjęcia

 

 

 

 

 

IMG 9916Zebranie OSP Czarna - 27.01.2018 r - zobacz zdjęcia

 

 

 

 

 

IMG 8137Zebranie OSP Brzostek - 27.01.2018 r - zobacz zdjęcia

 

 

 

 

 

P2030014Zebranie OSP Łęki Dolne - 03.02.2018 r - zobacz zdjęcia

 

 

 

 

 

IMG 0067 Zebranie OSP Siedliska Bogusz  10.02.2018 r. - zobacz zdjęcia

 

 

 

 

 

 DSCN3165.JPGZebranie OSP Róża  17.02.2018 r. - zobacz zdjęcia

 

 

 

 

 P2170035Zebranie OSP Jodłowa  17.02.2018 r. - zobacz zdjęcia

 

 

 

 

 

IMG 3316Zebranie OSP Paszczyna  23.02.2018 r. - zobacz zdjęcia

 

 

 

 

 

DSC 0014Zebranie OSP Nagoszyn  23.02.2018r. - zobacz zdjęcia

 

 

 

 

 IMG 1153Zebranie OSP Żyraków  17.03.2018r. - zobacz zdjęcia

 

 

 

 

 

DSC 8068Zebranie OSP Pilzno 17.03.2018r. - zobacz zdjęcia

 

 

 

 

 

3Zebranie OSP Pustynia 17.03.2018r. - zobacz zdjęcia

 

 

 

 

 IMG 20180317 171134550Zebranie OSP Straszecin 17.03.2018r. - zobacz zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

IMG 0561Zebranie OSP Pustków Wieś 24.03.2018r. - zobacz zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 9065W dniu 28 października 2017 roku w miejscowości Golemki miały miejsce ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czarna. W ćwiczeniach uczestniczył także zastęp z OSP Straszęcin. Założenia dla poszczególnych zastępów dotyczyły działań ratowniczych podczas zdarzeń komunikacyjnych z koniecznością użycia hydraulicznego sprzętu ratowniczego oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym.
W drugiej fazie ćwiczeń jednostki gasiły pozorowany pożar lasu,  podczas którego realizowane było rozwinięcie linii wężowych i dostarczanie środków gaśniczych na duże odległości.
Po zakończeniu praktycznej części ćwiczeń funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy przeprowadzili w ramach akcji społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” pogadankę związaną z tematyką pożarów wewnętrznych i zewnętrznych, bezpieczeństwem na drogach oraz zagrożeniem związanym z tlenkiem węgla. Zaprezentowano również sprzęt ratowniczy znajdujący się na wyposażeniu KP PSP w Dębicy.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

Zaproszeniezaduszki

 

 

 

 

 

zawody4 W dniu 24 września 2017 r. w kompleksie sportowym w Pustyni odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu dębickiego.  W zawodach udział wzięło 19 drużyn ( 11 męskich i 8 żeńskich).
Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy druh Władysław Radzik. Podczas swojego wystąpienia Prezes  wyróżnił zawody jako jeden z ważnych elementów szkolenia, a co za tym idzie przygotowania sprawnościowego do rzeczywistych działań ratowniczo - gaśniczych, jakie OSP wraz z Państwową Strażą Pożarną prowadzą na co dzień.
Swoją obecnością zawody zaszczycili miedzy innymi: Pan Poseł Jan Warzecha, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Wiesław Lada,  Ksiądz Józef Jasiurkowski Zastępca Diecezjalnego Duszpasterza Straży Pożarnych Diecezji Tarnowskiej, a zarazem Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Dębickiego, władze samorządowe na czele ze Starostą Powiatu Dębickiego Panem Andrzejem Regułą oraz Przewodniczącym Rady Powiatu  Panem Mateuszem Smołą, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, dyrektorzy instytucji i firm współpracujących ze strażami pożarnymi.

Zanim rozpoczęły się konkurencje sportowe nastąpiła jeszcze miła chwila podziękowań za wzorową i bohaterską postawę, ofiarność i wielkie zaangażowanie wykazane podczas ratowania  życia ludzkiego  i udzielania pomocy tonącemu mężczyźnie w czerwcu 2016 r.  nad Jeziorem Tarnobrzeskim. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy bryg. Roman Merchut wręczył okolicznościowe listy gratulacyjne dla druha Bartłomieja Skowrona, Pana Mateusza Wadasa oraz Pana Karola Kosińskiego, natomiast Starosta Powiatu Dębickiego wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy druhem Władysławem Radzikiem oraz Wójtem Gminy Żyraków Panem Markiem Rączką złożyli gratulacje oraz wręczyli z tej okazji symboliczne upominki.

Zawody zostały rozegrane w dwóch kategoriach – tj.: sztafeta 7x50 i ćwiczenie bojowe. Ponadto każda z drużyn zaprezentowała się pokazem musztry.
Kolejność uzyskanych miejsc przedstawiała się następująco:
Męskie Drużyny Pożarnicze - grupa A
I miejsce – OSP Łęki Dolne
II miejsce – OSP Nagoszyn
III miejsce – OSP Zwiernik
IV miejsce – OSP Jaźwiny
V miejsce – OSP Brzeźnica
VI miejsce – OSP Brzostek
VII miejsce – OSP Nawsie Brzosteckie
VIII miejsce – OSP Lipiny
IX miejsce – OSP Stasiówka
X miejsce – OSP Pustynia
XI miejsce  - OSP Róża

Żeńskie Drużyny Pożarnicze -  grupa C
I miejsce – OSP Brzeźnica
II miejsce – OSP Chotowa
III miejsce – OSP Brzostek
IV miejsce – OSP Łęki Dolne
V miejsce – OSP StasiówkaVI miejsce – OSP Słotowa
VII miejsce – OSP Wola Żyrakowska
VIII miejsce – OSP Jaźwiny

 

ZOBACZ ZDJĘCIA -  Powiat Dębicki

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

IMG 8371W dniu 16 sierpnia 2017 roku odbyła się 19 pielgrzymka służb mundurowych do Sanktuarium Matki Bożej Przeczyckiej. Tradycją jest, że osoby związane z ochroną przeciwpożarową oraz przedstawiciele innych służb mundurowych spotykają się co roku na Odpuście w Sanktuarium  Matki Boskiej Wniebowziętej w Przeczycy.
Na uroczystej mszy świętej spotkali się przedstawiciele służb mundurowych (straży pożarnej, policji, wojska polskiego, straży miejskiej, służby więziennej, kół łowieckich i  służby leśnej) z powiatu dębickiego oraz sąsiednich powiatów. Uroczystość uświetniły orkiestry z OSP Pilzno i Jodłowa oraz  Kompania Honorowa z OSP Kołaczyce. Wśród grup mundurowych największą grupę stanowili jak co roku strażacy druhowie jednostek OSP, którzy na uroczystość przybyli z pocztami sztandarowymi. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele Parlamentu, Sejmiku Wojewódzkiego, Samorządowcy szczebla Powiatowego i Gminnego.
Po uroczystej Mszy  pododdział prowadzony przez Orkiestry i Kompanię Honorową  przemaszerował na plac,  na którym  Kapelan Powiatowy OSP z Tarnowa ks. Kamil Wróbel dokonał poświęcenia samochodów  strażackich z OSP Grudna Dolna i OSP Skurowa. Poświęcone również zostały wszystkie przybyłe pojazdy wraz z załogami. Na zakończenie kapelan wojewódzki ks.Czesław Haus oraz kapelan powiatu dębickiego ks.Józef Jasiurkowski zaprosili wszystkich na jubileuszową XX pielgrzymkę służb mundurowych w 2018r.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

DSCN2386W dniu 21.06.2017 roku miały miejsce niezapowiedziane ćwiczenia przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej  PSP w Rzeszowie na terenie kopalni piasku w Jaworzu Górnym. Ćwiczenia miały sprawdzić poziom przygotowania zastępów PSP i OSP z powiatów dębickiego i jasielskiego do likwidacji zagrożeń spowodowanych występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (gwałtowne przybory wód, ewakuacja osób z terenów zagrożonych.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 9 lipca 2017 roku rozegrane zostały Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wystartowały jednostki OSP z terenu Gminy Czarna.
Do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn pożarniczych: 8 kobiecych i 10 męskich.
Klasyfikacja końcowa zawodów:
Grupa C żeńska
1.OSP Chotowa  
2.OSP Czarna
3.OSP Róża
Grupa A męska
1.OSP Jaźwiny
2.OSP Róża
3.OSP Czarna

ZOBACZ ZDJĘCIA - strona UG Czarna

 

 

 

 

W dniu 2 lipca 2017 roku rozegrane zostały Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wystartowały jednostki OSP z terenu Gminy Żyraków.

Do rywalizacji przystąpiło 15 drużyn  pożarniczych -  4 żeńskie i 11 męskich.

Klasyfikacja końcowa zawodów:

grupa C – żeńska

1.OSP Góra Motyczna

2. OSP Wola Żyrakowska

3. OSP Wola Wielka

grupa A – męska:
1. OSP Nagoszyn

2. OSP Góra Motyczna

3. OSP Wola Żyrakowska

 

ZOBACZ ZDJĘCIA – strona UG Żyraków

 

 

W dniu 25 czerwca 2017 roku  rozegrane zostały Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dębica.
Do rywalizacji przystąpiło 23 drużyny  pożarnicze -  10 żeńskich i 13 męskich.
Klasyfikacja końcowa zawodów:
Grupa C żeńska
1.OSP Brzeźnica
2.OSP Stasiówka
3.OSP Stobierna
Grupa A męska
1.OSP Pustynia
2.OSP Stasiówka
3.OSP Brzeźnica

ZOBACZ ZDJĘCIA – strona UG Dębica

 

W dniu 4 czerwca 2017 roku rozegrane zostały Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wystartowały jednostki OSP z terenu Gminy Brzostek.
Do rywalizacji przystąpiło 9 drużyn pożarniczych : 2 żeńskie i 7 męskich.

Klasyfikacja końcowa zawodów:
Grupa C żeńska:
1.OSP Brzostek  
2.OSP Nawsie Brzosteckie
Grupa A męska:
1.OSP Brzostek
2.OSP Nawsie Brzosteckie
3.OSP Grudna Górna

 ZOBACZ ZDJĘCIA - strona UM Brzostek

 

 

4 marca 2017 roku,  Delegaci IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  wybrali nowy skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego na kolejną  kadencję tj. 2017-2021. Do składu zarządu Oddziału Wojewódzkiego ponownie został wybrany druh Władysław Radzik. Natomiast drugi delegat  ks. kapelan Józef Jasiurkowski będzie pełnił funkcję  Przewodniczącego Wojewódzkiego Sądu Honorowego.
Życzymy nowo wybranym  druhom sukcesów w wypełnianiu  powierzonych funkcji.
Szczegółowe informacje ze zjazdu znajdują się na stronie : www.rzeszow.zosprp.pl

 

 

 

 

 

Lp.

Uroczystość

Termin i miejsce

1

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

6 kwietnia 2017 r. KP PSP
w Dębicy JRG Nr 2

2

   

3

Uroczystość Obchodów Dnia Strażaka OSP

7.05.2017 r.

Kalwaria Pacławska

4

Zawody Gminne OSP Gm. Żyraków

2.07.2017 r. Korzeniów

5

   

6

Zawody Gminne OSP Gm. Brzostek

4.06.2017 r. Brzostek

7

Zawody Gminne OSP Gm. Dębica

 25.06.2017 r.

8

Zawody Gminne OSP Gm. Czarna

 9.07.2017 r. Grabiny

9

Uroczystość obchodów 100-lecia OSP Góra Motyczna

30.07.2017 r.

10

Uroczystość obchodów 110-lecia OSP Siedliska-Bogusz

2.07.2017r.

11

Uroczystość obchodów 40-lecia

OSP Dzwonowa

22.07.2017

12

Uroczystość obchodów 50-lecia

Orkiestry Dętej OSP Jodłowa

listopad 2017.

13

Msza Św. dla służb mundurowych

16.08.2017r. Przeczyca

Gm. Brzostek

14

Zawody Gminne OSP Pilzno

6.08.2017 r. Pilzno

15

Strażackie Zaduszki

listopad 2017 r. Kościół Parafialny w Żyrakowie

 

 

 

 IMG 20170225 17175925.02.2017 r. zebranie OSP Straszęcin

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

IMG 082325.02.2017 r. zebranie OSP Żyraków

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

20170211 17401913.02.2017 r. zebranie OSP Siedliska Bogusz

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

IMG 7707

04.02.2017 r. zebranie OSP Brzostek

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 P108095428.01.2017 r. zebranie OSP Nawsie Brzosteckie

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

16409137 1196277213802347 1605182700 o28.01.2017 r. zebranie OSP Pustynia

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

IMG 519828.01.2017 r. zebranie OSP Łęki Dolne

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

DSCN125028.01.2017 r. zebranie OSP Jodłowa

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

2DSC 00091.01.2017 roku - zebranie OSP Czarna

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stopka

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Dowiedz sie wiecej o celu ich uzywania i mozliwosci zmiany ustawien Cookies w przegladarce Polityka prywatnosci.

  Akceptuje polityke cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information