Zaproszeniezaduszki

 

 

 

 

 

zawody4 W dniu 24 września 2017 r. w kompleksie sportowym w Pustyni odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu dębickiego.  W zawodach udział wzięło 19 drużyn ( 11 męskich i 8 żeńskich).
Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy druh Władysław Radzik. Podczas swojego wystąpienia Prezes  wyróżnił zawody jako jeden z ważnych elementów szkolenia, a co za tym idzie przygotowania sprawnościowego do rzeczywistych działań ratowniczo - gaśniczych, jakie OSP wraz z Państwową Strażą Pożarną prowadzą na co dzień.
Swoją obecnością zawody zaszczycili miedzy innymi: Pan Poseł Jan Warzecha, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Wiesław Lada,  Ksiądz Józef Jasiurkowski Zastępca Diecezjalnego Duszpasterza Straży Pożarnych Diecezji Tarnowskiej, a zarazem Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Dębickiego, władze samorządowe na czele ze Starostą Powiatu Dębickiego Panem Andrzejem Regułą oraz Przewodniczącym Rady Powiatu  Panem Mateuszem Smołą, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, dyrektorzy instytucji i firm współpracujących ze strażami pożarnymi.

Zanim rozpoczęły się konkurencje sportowe nastąpiła jeszcze miła chwila podziękowań za wzorową i bohaterską postawę, ofiarność i wielkie zaangażowanie wykazane podczas ratowania  życia ludzkiego  i udzielania pomocy tonącemu mężczyźnie w czerwcu 2016 r.  nad Jeziorem Tarnobrzeskim. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy bryg. Roman Merchut wręczył okolicznościowe listy gratulacyjne dla druha Bartłomieja Skowrona, Pana Mateusza Wadasa oraz Pana Karola Kosińskiego, natomiast Starosta Powiatu Dębickiego wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy druhem Władysławem Radzikiem oraz Wójtem Gminy Żyraków Panem Markiem Rączką złożyli gratulacje oraz wręczyli z tej okazji symboliczne upominki.

Zawody zostały rozegrane w dwóch kategoriach – tj.: sztafeta 7x50 i ćwiczenie bojowe. Ponadto każda z drużyn zaprezentowała się pokazem musztry.
Kolejność uzyskanych miejsc przedstawiała się następująco:
Męskie Drużyny Pożarnicze - grupa A
I miejsce – OSP Łęki Dolne
II miejsce – OSP Nagoszyn
III miejsce – OSP Zwiernik
IV miejsce – OSP Jaźwiny
V miejsce – OSP Brzeźnica
VI miejsce – OSP Brzostek
VII miejsce – OSP Nawsie Brzosteckie
VIII miejsce – OSP Lipiny
IX miejsce – OSP Stasiówka
X miejsce – OSP Pustynia
XI miejsce  - OSP Róża

Żeńskie Drużyny Pożarnicze -  grupa C
I miejsce – OSP Brzeźnica
II miejsce – OSP Chotowa
III miejsce – OSP Brzostek
IV miejsce – OSP Łęki Dolne
V miejsce – OSP StasiówkaVI miejsce – OSP Słotowa
VII miejsce – OSP Wola Żyrakowska
VIII miejsce – OSP Jaźwiny

 

ZOBACZ ZDJĘCIA -  Powiat Dębicki

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

IMG 8371W dniu 16 sierpnia 2017 roku odbyła się 19 pielgrzymka służb mundurowych do Sanktuarium Matki Bożej Przeczyckiej. Tradycją jest, że osoby związane z ochroną przeciwpożarową oraz przedstawiciele innych służb mundurowych spotykają się co roku na Odpuście w Sanktuarium  Matki Boskiej Wniebowziętej w Przeczycy.
Na uroczystej mszy świętej spotkali się przedstawiciele służb mundurowych (straży pożarnej, policji, wojska polskiego, straży miejskiej, służby więziennej, kół łowieckich i  służby leśnej) z powiatu dębickiego oraz sąsiednich powiatów. Uroczystość uświetniły orkiestry z OSP Pilzno i Jodłowa oraz  Kompania Honorowa z OSP Kołaczyce. Wśród grup mundurowych największą grupę stanowili jak co roku strażacy druhowie jednostek OSP, którzy na uroczystość przybyli z pocztami sztandarowymi. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele Parlamentu, Sejmiku Wojewódzkiego, Samorządowcy szczebla Powiatowego i Gminnego.
Po uroczystej Mszy  pododdział prowadzony przez Orkiestry i Kompanię Honorową  przemaszerował na plac,  na którym  Kapelan Powiatowy OSP z Tarnowa ks. Kamil Wróbel dokonał poświęcenia samochodów  strażackich z OSP Grudna Dolna i OSP Skurowa. Poświęcone również zostały wszystkie przybyłe pojazdy wraz z załogami. Na zakończenie kapelan wojewódzki ks.Czesław Haus oraz kapelan powiatu dębickiego ks.Józef Jasiurkowski zaprosili wszystkich na jubileuszową XX pielgrzymkę służb mundurowych w 2018r.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

DSCN2386W dniu 21.06.2017 roku miały miejsce niezapowiedziane ćwiczenia przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej  PSP w Rzeszowie na terenie kopalni piasku w Jaworzu Górnym. Ćwiczenia miały sprawdzić poziom przygotowania zastępów PSP i OSP z powiatów dębickiego i jasielskiego do likwidacji zagrożeń spowodowanych występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (gwałtowne przybory wód, ewakuacja osób z terenów zagrożonych.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 9 lipca 2017 roku rozegrane zostały Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wystartowały jednostki OSP z terenu Gminy Czarna.
Do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn pożarniczych: 8 kobiecych i 10 męskich.
Klasyfikacja końcowa zawodów:
Grupa C żeńska
1.OSP Chotowa  
2.OSP Czarna
3.OSP Róża
Grupa A męska
1.OSP Jaźwiny
2.OSP Róża
3.OSP Czarna

ZOBACZ ZDJĘCIA - strona UG Czarna

 

 

 

 

W dniu 2 lipca 2017 roku rozegrane zostały Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wystartowały jednostki OSP z terenu Gminy Żyraków.

Do rywalizacji przystąpiło 15 drużyn  pożarniczych -  4 żeńskie i 11 męskich.

Klasyfikacja końcowa zawodów:

grupa C – żeńska

1.OSP Góra Motyczna

2. OSP Wola Żyrakowska

3. OSP Wola Wielka

grupa A – męska:
1. OSP Nagoszyn

2. OSP Góra Motyczna

3. OSP Wola Żyrakowska

 

ZOBACZ ZDJĘCIA – strona UG Żyraków

 

 

W dniu 25 czerwca 2017 roku  rozegrane zostały Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dębica.
Do rywalizacji przystąpiło 23 drużyny  pożarnicze -  10 żeńskich i 13 męskich.
Klasyfikacja końcowa zawodów:
Grupa C żeńska
1.OSP Brzeźnica
2.OSP Stasiówka
3.OSP Stobierna
Grupa A męska
1.OSP Pustynia
2.OSP Stasiówka
3.OSP Brzeźnica

ZOBACZ ZDJĘCIA – strona UG Dębica

 

W dniu 4 czerwca 2017 roku rozegrane zostały Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wystartowały jednostki OSP z terenu Gminy Brzostek.
Do rywalizacji przystąpiło 9 drużyn pożarniczych : 2 żeńskie i 7 męskich.

Klasyfikacja końcowa zawodów:
Grupa C żeńska:
1.OSP Brzostek  
2.OSP Nawsie Brzosteckie
Grupa A męska:
1.OSP Brzostek
2.OSP Nawsie Brzosteckie
3.OSP Grudna Górna

 ZOBACZ ZDJĘCIA - strona UM Brzostek

 

 

4 marca 2017 roku,  Delegaci IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  wybrali nowy skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego na kolejną  kadencję tj. 2017-2021. Do składu zarządu Oddziału Wojewódzkiego ponownie został wybrany druh Władysław Radzik. Natomiast drugi delegat  ks. kapelan Józef Jasiurkowski będzie pełnił funkcję  Przewodniczącego Wojewódzkiego Sądu Honorowego.
Życzymy nowo wybranym  druhom sukcesów w wypełnianiu  powierzonych funkcji.
Szczegółowe informacje ze zjazdu znajdują się na stronie : www.rzeszow.zosprp.pl

 

 

 

 

 

Lp.

Uroczystość

Termin i miejsce

1

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

6 kwietnia 2017 r. KP PSP
w Dębicy JRG Nr 2

2

   

3

Uroczystość Obchodów Dnia Strażaka OSP

7.05.2017 r.

Kalwaria Pacławska

4

Zawody Gminne OSP Gm. Żyraków

2.07.2017 r. Korzeniów

5

   

6

Zawody Gminne OSP Gm. Brzostek

4.06.2017 r. Brzostek

7

Zawody Gminne OSP Gm. Dębica

 25.06.2017 r.

8

Zawody Gminne OSP Gm. Czarna

 9.07.2017 r. Grabiny

9

Uroczystość obchodów 100-lecia OSP Góra Motyczna

30.07.2017 r.

10

Uroczystość obchodów 110-lecia OSP Siedliska-Bogusz

2.07.2017r.

11

Uroczystość obchodów 40-lecia

OSP Dzwonowa

22.07.2017

12

Uroczystość obchodów 50-lecia

Orkiestry Dętej OSP Jodłowa

listopad 2017.

13

Msza Św. dla służb mundurowych

16.08.2017r. Przeczyca

Gm. Brzostek

14

Zawody Gminne OSP Pilzno

6.08.2017 r. Pilzno

15

Strażackie Zaduszki

listopad 2017 r. Kościół Parafialny w Żyrakowie

 

 

 

 IMG 20170225 17175925.02.2017 r. zebranie OSP Straszęcin

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

IMG 082325.02.2017 r. zebranie OSP Żyraków

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

20170211 17401913.02.2017 r. zebranie OSP Siedliska Bogusz

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

IMG 7707

04.02.2017 r. zebranie OSP Brzostek

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 P108095428.01.2017 r. zebranie OSP Nawsie Brzosteckie

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

16409137 1196277213802347 1605182700 o28.01.2017 r. zebranie OSP Pustynia

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

IMG 519828.01.2017 r. zebranie OSP Łęki Dolne

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

DSCN125028.01.2017 r. zebranie OSP Jodłowa

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

2DSC 00091.01.2017 roku - zebranie OSP Czarna

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 6221W dniu 12 stycznia br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie  Zarządu  Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy.   Miało ono uroczysty charakter z uwagi na to, że było to spotkanie opłatkowe.  Zanim jednak Prezes Zarządu Powiatowego druh Władysław Radzik  złożył wszystkim noworoczne życzenia, poinformował zebranych członków zarządu  o planach i kierunkach działania   na 2017r. W spotkaniu opłatkowym oprócz członków zarządu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: księdza Józefa Jasiurkowskiego- Kapelana Powiatowego OSP powiatu dębickiego, starosty powiatu dębickiego Pana Andrzeja Reguła, st.bryg. Wojciecha Buszka – Komendanta  Powiatowego PSP w Dębicy wraz z zastępcą st. bryg. Zbigniewem Lasko, burmistrzów i wójtów powiatu dębickiego oraz  prezesi i komendanci  zarządów gminnych OSP powiatu dębickiego. Władysław Radzik Prezes Zarządu Powiatowego podziękował wszystkim zebranym za bardzo dobrą współpracę oraz wspieranie działalności jednostek OSP.


ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa jednostki OSP KSRG

Gmina

Data zebrania

1

Brzostek

Brzostek

4.02.2017        godz.18.00

2

Czarna

Czarna

21.01.2017      godz. 16.00

3

Jodłowa

Jodłowa

28.01.2017      godz. 17.00

4

Łęki Dolne

Pilzno

28.01.2017      godz. 15.30

5

Nawsie Brzosteckie

Brzostek

28.01.2017       godz. 17.00

6

Paszczyna

Dębica

17.02.2017       godz. 17.00

7

Pilzno

Pilzno

29.01.2017       godz.10.00

8

Pustków Wieś

Dębica

21.01.2017       godz.18.00

9

Pustynia

Dębica

28.01.2017       godz. 17.00

10

Róża

Czarna

12.02.2017       godz. 11.30

11

Siedliska Bogusz

Brzostek

11.02.2017       godz. 17.00

12

Straszęcin

Żyraków

25.02.2017       godz. 17.00

13

Żyraków

Żyraków

25.02.2017       godz. 17.30

 

 

 

DSC 0138W sobotę 5 listopada 2016 r. w Domu Kultury w Czarnej odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Dębicy. W zjeździe oprócz Delegatów wybranych na zjazdach gminnych OSP, uczestniczyli druhowie ustępujących władz oddziału oraz zaproszeni goście: druh Janusz Konieczny  - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. podkarpackiego, ksiądz Józef Jasiurkowski - Zastępca Diecezjalnego Duszpasterza  Straży Pożarnych Diecezji Tarnowskiej, Pan Andrzej Reguła - Starosta Powiatu Dębickiego, st. bryg. Wojciech Buszek – Komendant Powiatowy PSP
w Dębicy  oraz  burmistrzowie i wójtowie powiatu dębickiego.
Po złożonym  przez ustępującego Prezesa druha Władysława Radzika sprawozdaniu z działalności Zarządu oraz udzieleniu przez Delegatów absolutorium zarządowi nastąpił wybór nowych władz, który przedstawia się następująco:
 Prezydium Zarządu Powiatowego
Prezes Zarządu -  Władysław Radzik
Wice Prezes Zarządu - Stanisław Bryg
Wice Prezes Zarządu -  Krzysztof Zegarowski
Wice Prezes Zarządu -  Adam Cieślik
Skarbnik – Jerzy Polniaszek  
Sekretarz – Zbigniew Mróz
Członek Prezydium – ks. Józef Jasiurkowski
Członek  Prezydium – Zbigniew Zyznar
Członkami Zarządu Powiatowego zostali:  
Andrzej Reguła
st. bryg. Wojciech Buszek
Stanisław Rokosz
Jerzy Rak
Marek Raczka
Adam Strojek
Robert Mucha
Tadeusz Majka
Andrzej Skrzyniarz
Wacław Jurek
Robert Kula
Piotr Szczepkowicz
Daniel Wójcik
Członka Komisji Rewizyjnej zostali:
Jan Kapłon
Józef Magiera
Adam Stawarski

Aktualnie w powiecie dębickim  działa:
- 6 Zarządów Oddziałów Gminnych ,
- 65 jednostek OSP w tym 13 włączonych do KSRG,

Ochotnicze straże pożarne naszego powiatu  zrzeszają 3085 członków ( 2806 mężczyzn i 279 kobiet)   w tym:
- 2482 członków czynnych,
- 252 członków honorowych,
- 132 członków wspierających,
- 219 członków powyżej 65 roku życia.
Ochotnicze straże pożarne naszego powiatu  dysponują 94 samochodami pożarniczymi ( w tym 35 jest w OSP ksrg)
- 26 lekkich samochodów pożarniczych,
- 46 średnich samochodów pożarniczych,
-11 ciężkich samochodów pożarniczych,
- 11 specjalnych samochodów pożarniczych.
W powiecie dębickim działa 20 młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP) skupiających 219 członków w tym 105 chłopców i 114 dziewcząt.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

2W dniu 14 października br.  miały  miejsce ćwiczenia gminne zorganizowane przez  Komendę Powiatową PSP w Dębicy oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP gminy Żyraków.
W manewrach, które odbywały się w godzinach popołudniowych w Korzeniowie  uczestniczyły zastępy OSP z terenu gminy.
Strażacy przećwiczyli sposoby prowadzenia działań podczas pożarów lasów oraz podczas pożarów budynków użyteczności publicznej.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

dsc09628Jubileusz 100- lecia powstania OSP w Woli Wielkiej strażacy uroczyście obchodzili 21.08.2016r. Uroczystości rozpoczęła koncelebrowana Msza Święta podczas której została poświęcona figurka św. Floriana. Bezpośrednio po liturgii rozpoczęły się główne uroczystości upamiętniające 100-letnią działalność jednostki.  Najwyższym odznaczeniem – Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczona została Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wielkiej oraz druhowie strażacy, którzy włożyli wkład pracy w jej funkcjonowanie. Bezpośrednio po uroczystościach strażackich odbyły się dożynki gminne.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

stopka

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Dowiedz sie wiecej o celu ich uzywania i mozliwosci zmiany ustawien Cookies w przegladarce Polityka prywatnosci.

  Akceptuje polityke cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information