aktual

IMG 236727 grudnia 2018 roku w sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Dębicy miało miejsce uroczyste przekazanie kart rabatowych PKN Orlen na zakup paliw przez druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych należących do krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego. Karty rabatowe zostały wręczone prezesom i naczelnikom poszczególnych jednostek OSP z powiatu dębickiego przez komendanta powiatowego PSP w Dębicy mł. bryg. Marcina Radzika oraz prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy druha Władysława Radzika.

Program obejmuje druhów w wieku 18-65 lat, będących w stałej gotowości operacyjnej, posiadających aktualne badania lekarskie i szkolenie podstawowe OSP.

Do programu zostało zakwalifikowanych 292 druhów spośród 14 jednostek OSP należących do KSRG.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

IMG 218504.12.2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy odbył się uroczysty apel z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP powołał na to stanowisko mł. bryg. Marcina Radzika, który dotychczas zajmował stanowisko dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy.

Oprócz kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych udział w uroczystości wzięli: poseł na Sejm RP Jan Warzecha, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stefan Bieszczad, podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec, starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek, przewodniczący Rady Powiatu Michał Maziarka, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy Władysław Radzik, kapelan OSP powiatu dębickiego ks. Józef Jasiurkowski, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu dębickiego, strażacy-emeryci, szefowie instytucji, które na co dzień współpracują z komendą, a także przedstawiciele służb mundurowych.

Podczas apelu nastąpiło odczytanie decyzji podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP o powołaniu komendanta, przedstawienie życiorysu nowego komendanta oraz przywitanie ze sztandarem jednostki.

Nowemu komendantowi mł. bryg. Marcinowi Radzikowi, podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec życzył sukcesów i pomyślności na nowym stanowisku. Z kolei nowo powołany komendant powiatowy PSP w Dębicy w swoim przemówieniu podziękował przełożonym za zaufanie i zapewnił, że praca na tym stanowisku będzie dla niego nowym wyzwaniem, wyraził równocześnie nadzieję na dalszą owocną współpracę z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy oraz władzami samorządowymi.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

DSC 7171Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Dębicy mł. bryg. mgr. inż. Marcina Radzika.

więcej - strona KW PSP w Rzeszowie

 

 

 

 

20180930 12062630 września 2018 r. odbyła się uroczystość przekazania 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz pojazdu elektrycznego dla OSP Łęki Dolne.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 mszą św. w koście pw. Chrystusa Króla Wszechświata. Bezpośrednio po mszy św. na placu przed kościołem odbyło się poświęcenie wszystkich pojazdów. Następnie druhowie, zaproszeni goście i mieszkańcy Łęk Dolnych w asyście orkiestry dętej, sztandarów, zespołu mażoretkowego Jupiter  uroczyście przemaszerowali na plac przed remizą, gdzie odbył się apel poświęcony temu szczególnemu wydarzeniu.
W apelu udział wzięli między innymi:
- poseł na Sejm RP Jan Warzecha,
- mł. bryg. Andrzej Marczenia zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP,
- komendant powiatowy PSP w Dębicy mł. bryg. Marcin Radzik,
- prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Władysław Radzik,
- radny powiatowy Michał Maziarka,
- były komendant powiatowy PSP w Dębicy st.bryg. w stan. spocz. Wojciech Buszek,
- kapelan OSP powiatu dębickiego ks. Józef Jasiurkowski,
- prowincjał Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich ks. Janusz Sok,
- burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska, wraz ze swoimi zastępcami,
Ponadto w apelu udział wzięli pracownicy urzędów i instytucji z gminy Pilzno, radni gminni, sponsorzy samochodów pożarniczych oraz mieszkańcy Łęk Dolnych.
Po podniesieniu flagi państwowej i wysłuchaniu hymnu państwowego, głos zabrał prezes  Mirosław Miczek, który przywitał zebranych gości i strażaków. Następnie naczelnik Damian Miczek przedstawił parametry techniczne nowych pojazdów: tj. Volvo Fl GBARt 3/16, Iveco 2,5/16 oraz pojazdu elektrycznego Melex dla „małych strażaków” – dziecięcej drużyny pożarniczej, która funkcjonuje w strukturze OSP Łęki Dolne.
Kolejnym punktem uroczystości było oficjalne przekazanie kluczyków do nowych pojazdów oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla najbardziej zasłużonych działaczy jednostki.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał mł. bryg. Andrzej Marczenia – zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP, który pogratulował druhom pozyskania 3 pojazdów, podziękował za ofiarną służbę na rzecz lokalnej społeczności, a także skierował słowa uznania dla władz państwowych, samorządowych oraz instytucji i sponsorów, dzięki którym było możliwe zakupienie samochodów i sprzętu ratowniczego.
Podczas ceremonii miało miejsce także uroczyste otwarcie tablicy pamiątkowej, która upamiętnia wydarzenie poświęcenia nowych pojazdów pożarniczych.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

20180929 174308Uroczystą mszą św. w kościele pw. św. Stanisława rozpoczęły się 29 września 2018 r. o godz. 15:30 obchody 100-lecia utworzenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustyni (powiat dębicki).
Uroczystemu przemarszowi strażaków jak i zaproszonych gości ulicami miejscowości Pustynia towarzyszyły liczne poczty sztandarowe, a także orkiestra dęta gminy Dębica. Kolejna część jubileuszu odbyła się na placu wewnętrznym przy budynku remizy OSP Pustynia. W apelu udział wzięli między innymi:
- poseł Jan Warzecha,
- dh Franciszek Augustyn – członek zarządu głównego ZOSP RP,
- mł. bryg. Andrzej Marczenia – zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP,
- mł. bryg. Marcin Radzik – komendant powiatowy PSP w Dębicy,
- podinsp. Robert Żurek – zastępca komendanta powiatowego Policji w Dębicy,
- prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Władysław Radzik,
- ks. Józef Jasiurkowski – kapelan OSP powiatu dębickiego,
- wójt gminy Dębica oraz mieszkańcy Pustyni.
Po podniesieniu flagi państwowej i wysłuchaniu hymnu państwowego, głos zabrał Naczelnik Krzysztof Pazdan, który przywitał zebranych gości i strażaków. Następnie zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia z całego 100-lecia funkcjonowania jednostki, w tym włączenie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Podczas ceremonii miało miejsce poświęcenie tablicy pamiątkowej oraz nowego samochodu gaśniczego (Mercedes Atego), który zastąpił wysłużonego Stara z 1978 roku.
Uroczystość 100-lecia utworzenia jednostki była doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla najbardziej zasłużonych druhów. Jednostka OSP Pustynia liczy 60 członków i każdego roku odnotowuje ok. 60 interwencji.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał mł. bryg. Andrzej Marczenia – zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP, który nawiązał do rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz podziękował druhom za ofiarną służbę. Skierował również słowa podziękowania dla władz państwowych, samorządowych oraz instytucji i osób, wspierających działalność straży pożarnych.
ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

IMG 16624 czerwca 2018 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy miała miejsce uroczystość zdania obowiązków służbowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy st. bryg. Wojciecha Buszka. Licznie zgromadzeni goście oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Dębicy podziękowali Komendantowi za jego ofiarną służbę na rzecz mieszkańców powiatu dębickiego.

Za swoją wieloletnią służbę  st. bryg. Wojciech Buszek był wielokrotnie nagradzany i odznaczany:
- „Brązowym Krzyżem Zasługi”,
- „Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę”,
-  Srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
-  Srebrną odznaką „Za zasługi w Pracy Penitencjarnej”,
-  Brązowym Medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju”,
-  Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”.

Jednocześnie od dnia 5 czerwca 2018 r. Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy st. bryg. Romanowi Merchut.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

IMG 1219Jak co roku, uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego rozpoczęły się w Komendzie Powiatowej PSP w Dębicy Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W uroczystym apelu udział wzięli między innymi: senator Zdzisław Pupa, poseł Jan Warzecha, poseł Kazimierz Moskal, podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, księża, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wiesław  Lada, starosta powiatu dębickiego Andrzej Reguła, przewodniczący Rady Powiatu Mateusz Smoła, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Władysław Radzik, st. bryg. w stanie spoczynku Zbigniew Mróz, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu dębickiego, szefowie instytucji i firm które na co dzień współpracują z Komendą.
Po podniesieniu flagi państwowej i wysłuchaniu hymnu państwowego, głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Dębicy st. bryg. Wojciech Buszek, który przywitał zebranych gości i strażaków. Komendant przedstawił najważniejsze wydarzenia 2017 roku, nawiązał do rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz podziękował funkcjonariuszom za ofiarną służbę. Skierował również słowa podziękowania dla władz samorządowych oraz instytucji i osób, które wspierały działalność Komendy Powiatowej PSP w Dębicy.
W dalszej części uroczystości przystąpiono do wręczenia odznaczeń, dyplomów i awansów na wyższe stopnie służbowe.

SREBRNĄ  ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
odznaczeni zostali:
1.    PAWŁOWSKI JACEK
2.    WITEK Mariusz
3.    RADZIK Marcin

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
odznaczeni zostali:
1.    BAŁA Tomasz
2.    DYGDOŃ Kamil
3.    PUZON Marcin

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA odznaczony został:
1.    HYJEK Dariusz

Nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
STARSZEGO BRYGADIERA
1.     brygadier    MERCHUT Roman

MŁODSZEGO BRYGADIERA
1.     starszy kapitan    PUZON Artur
2.     starszy kapitan   RADZIK Marcin

STARSZEGO KAPITANA
3.     kapitan    JAROSZ Michał

STARSZEGO ASPIRANTA
1.    aspirant  CHUDY Łukasz
2.    aspirant FRANKOWICZ Grzegorz

ASPIRANTA
1.    młodszy  aspirant WĄSIK Tomasz
 
 OGNIOMISTRZA
1.    młodszy ogniomistrz CIEMIOREK Marcin
2.    młodszy ogniomistrz ĆWIK Andrzej
3.    młodszy ogniomistrz KALITA Tomasz
4.    młodszy ogniomistrz KAŁEK Jacek
5.    młodszy ogniomistrz KANTOR Tomasz
6.    młodszy ogniomistrz SROKA MARCIN

 MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
1.    starszy sekcyjny BAJ Łukasz
2.    starszy sekcyjny KĘDZIERA Paweł
3.    starszy sekcyjny PORADA Bartłomiej
4.     starszy sekcyjny SKOWRON Jan
   
 STARSZEGO SEKCYJNEGO
1.    sekcyjny BALAWENDER Paweł   
2.    sekcyjny FERET Rafał
3.    sekcyjny MAŁEK Norbert

Po wręczeniu awansów na wyższe stopnie służbowe odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego, średniego samochodu gaśniczego o napędzie terenowym, przeznaczonego do działań ratowniczych w trudnym i niedostępnym terenie.
Podczas przemówień zaproszonych gości nie zabrakło gratulacji dla strażaków, którzy otrzymali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe oraz słów uznania dla naszej działalności.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

IMG 09242 maja 2018 r. przed siedzibą Komendy Powiatowej PSP w Dębicy odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji została podniesiona Flaga Państwowa oraz został odegrany Hymn RP. W trakcie uroczystości odczytany został list okolicznościowy Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz  rozkazy dzienne Dowódców JRG Nr 1 i Nr 2 PSP w Dębicy. W uroczystości udział wzięła kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy oraz strażacy JRG Nr 1 Nr 2 pełniący tego dnia służbę. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to patriotyczne święto wszystkich Polaków, które ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.
ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

DSCN35179 kwietnia br.  w Komendzie Powiatowej PSP  w Dębicy odbyły się tegoroczne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pod hasłem: "Młodzież Zapobiega Pożarom".  Do etapu powiatowego przystąpiło 36 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Zwycięzcy poszczególnych grup będą reprezentować powiat dębicki w eliminacjach wojewódzkich:  I grupę – Patryk Pocica – SP w Smarżowej , II grupę  – Kacper Bocoń – PG Łęki Górne i III grupę  – Rafał Kleszcz – II LO w Dębicy. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali  dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez: Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Starostwo Powiatowe w Dębicy oraz burmistrzów  i wójtów powiatu dębickiego .
Ponadto, podczas tegorocznych eliminacji powiatowych OTWP wygłoszono prelekcję dla opiekunów i uczestników turnieju na temat kampanii społecznych ” Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz   „Stop pożarom traw”.
ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

37W dniu 22 lutego 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy odbyło się spotkanie podsumowujące działalność dębickich strażaków w roku 2017. W naradzie udział wzięli: Pan Poseł Kazimierz Moskal, Pan Poseł Jan Warzecha, Pan Senator Zdzisław Pupa, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Czesław Łączak,   Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Wiesław Lada, Starosta Powiatu Dębickiego Pan Andrzej Reguła, Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego Pan Mateusz Smoła, Zastępca Diecezjalnego Duszpasterza Straży Pożarnych, a zarazem Kapelan Powiatowy OSP ks. Józef Jasiurkowski, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Dębicy Pan Stanisław Przetacznik, Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Dębickiego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji insp. Janusz Natkaniec, Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Robert Żółkiewicz, Dowódca 33 blp w Dębicy ppłk Roland Waszkowiak, Prokurator Rejonowy w Dębicy Pan Jacek Żak, Prezes Koła ZEiRP w Dębicy st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Mróz oraz przedstawiciele ZOSP RP z terenu powiatu dębickiego.

Podczas przedstawionej prezentacji Komendant Powiatowy PSP w Dębicy st. bryg. Wojciech Buszek odniósł się do 25 rocznicy powstania Państwowej Straży Pożarnej, która przypadała w roku 2017. Na slajdach przedstawił zmiany jakie miały miejsce w tym okresie zarówno pod względem zakresu działań ratowniczych, jak również zmian w obszarze wyszkolenia oraz wyposażenia strażaków w sprzęt ochrony osobistej oraz sprzęt ratowniczy. W dalszej części podsumował stan bezpieczeństwa powiatu za rok 2017. Strażacy powiatu dębickiego interweniowali 1249 razy, z tego 286 przy pożarach, 881 razy podczas wystąpienia miejscowych zagrożeń i 82 przy alarmach fałszywych.

Funkcjonariusze Komendy w ramach realizacji swoich obowiązków służbowych przeprowadzili 95 kontroli w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, mieszkalnych wielorodzinnych oraz w produkcyjno-magazynowych.

Jednym z punktów było również podsumowanie współpracy z jednostkami OSP w zakresie udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych, wyszkolenia druhów oraz dofinansowanie w ramach programów:

  • „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”
  • „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”

Na zakończenie wystąpienia Komendant przedstawił plany rozwoju ksrg na terenie powiatu w 2018 roku. W dalszej części narady głos zabrał Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP oraz zaproszeni goście podkreślając ważną rolę straży pożarnej w systemie bezpieczeństwa powiatu jak również województwa.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

IMG 978526.01.2018 roku o godz. 14.00, przed budynkiem remizy OSP Nagoszyn, odbyły się uroczystości związane z oficjalnym przekazaniem decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszynie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W imieniu Komendanta Głównego PSP, decyzję o włączeniu jednostki do systemu przekazał Prezesowi OSP Kamilowi Wolskiemu Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzej Marczenia w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy st.bryg. Wojciecha Buszka.
Tym samym grono OSP działających w strukturach ksrg w powiecie dębickim powiększyło się do 14 jednostek (w tym 3 na terenie gminy Żyraków).

ZOBACZ ZDJĘCIA

 


stopka

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Dowiedz sie wiecej o celu ich uzywania i mozliwosci zmiany ustawien Cookies w przegladarce Polityka prywatnosci.

  Akceptuje polityke cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information