aktual

IMG 16624 czerwca 2018 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy miała miejsce uroczystość zdania obowiązków służbowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy st. bryg. Wojciecha Buszka. Licznie zgromadzeni goście oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Dębicy podziękowali Komendantowi za jego ofiarną służbę na rzecz mieszkańców powiatu dębickiego.

Za swoją wieloletnią służbę  st. bryg. Wojciech Buszek był wielokrotnie nagradzany i odznaczany:
- „Brązowym Krzyżem Zasługi”,
- „Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę”,
-  Srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
-  Srebrną odznaką „Za zasługi w Pracy Penitencjarnej”,
-  Brązowym Medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju”,
-  Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”.

Jednocześnie od dnia 5 czerwca 2018 r. Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy st. bryg. Romanowi Merchut.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

IMG 1219Jak co roku, uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego rozpoczęły się w Komendzie Powiatowej PSP w Dębicy Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W uroczystym apelu udział wzięli między innymi: senator Zdzisław Pupa, poseł Jan Warzecha, poseł Kazimierz Moskal, podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, księża, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wiesław  Lada, starosta powiatu dębickiego Andrzej Reguła, przewodniczący Rady Powiatu Mateusz Smoła, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Władysław Radzik, st. bryg. w stanie spoczynku Zbigniew Mróz, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu dębickiego, szefowie instytucji i firm które na co dzień współpracują z Komendą.
Po podniesieniu flagi państwowej i wysłuchaniu hymnu państwowego, głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Dębicy st. bryg. Wojciech Buszek, który przywitał zebranych gości i strażaków. Komendant przedstawił najważniejsze wydarzenia 2017 roku, nawiązał do rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz podziękował funkcjonariuszom za ofiarną służbę. Skierował również słowa podziękowania dla władz samorządowych oraz instytucji i osób, które wspierały działalność Komendy Powiatowej PSP w Dębicy.
W dalszej części uroczystości przystąpiono do wręczenia odznaczeń, dyplomów i awansów na wyższe stopnie służbowe.

SREBRNĄ  ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
odznaczeni zostali:
1.    PAWŁOWSKI JACEK
2.    WITEK Mariusz
3.    RADZIK Marcin

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
odznaczeni zostali:
1.    BAŁA Tomasz
2.    DYGDOŃ Kamil
3.    PUZON Marcin

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA odznaczony został:
1.    HYJEK Dariusz

Nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
STARSZEGO BRYGADIERA
1.     brygadier    MERCHUT Roman

MŁODSZEGO BRYGADIERA
1.     starszy kapitan    PUZON Artur
2.     starszy kapitan   RADZIK Marcin

STARSZEGO KAPITANA
3.     kapitan    JAROSZ Michał

STARSZEGO ASPIRANTA
1.    aspirant  CHUDY Łukasz
2.    aspirant FRANKOWICZ Grzegorz

ASPIRANTA
1.    młodszy  aspirant WĄSIK Tomasz
 
 OGNIOMISTRZA
1.    młodszy ogniomistrz CIEMIOREK Marcin
2.    młodszy ogniomistrz ĆWIK Andrzej
3.    młodszy ogniomistrz KALITA Tomasz
4.    młodszy ogniomistrz KAŁEK Jacek
5.    młodszy ogniomistrz KANTOR Tomasz
6.    młodszy ogniomistrz SROKA MARCIN

 MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
1.    starszy sekcyjny BAJ Łukasz
2.    starszy sekcyjny KĘDZIERA Paweł
3.    starszy sekcyjny PORADA Bartłomiej
4.     starszy sekcyjny SKOWRON Jan
   
 STARSZEGO SEKCYJNEGO
1.    sekcyjny BALAWENDER Paweł   
2.    sekcyjny FERET Rafał
3.    sekcyjny MAŁEK Norbert

Po wręczeniu awansów na wyższe stopnie służbowe odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego, średniego samochodu gaśniczego o napędzie terenowym, przeznaczonego do działań ratowniczych w trudnym i niedostępnym terenie.
Podczas przemówień zaproszonych gości nie zabrakło gratulacji dla strażaków, którzy otrzymali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe oraz słów uznania dla naszej działalności.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

IMG 09242 maja 2018 r. przed siedzibą Komendy Powiatowej PSP w Dębicy odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji została podniesiona Flaga Państwowa oraz został odegrany Hymn RP. W trakcie uroczystości odczytany został list okolicznościowy Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz  rozkazy dzienne Dowódców JRG Nr 1 i Nr 2 PSP w Dębicy. W uroczystości udział wzięła kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy oraz strażacy JRG Nr 1 Nr 2 pełniący tego dnia służbę. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to patriotyczne święto wszystkich Polaków, które ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.
ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

DSCN35179 kwietnia br.  w Komendzie Powiatowej PSP  w Dębicy odbyły się tegoroczne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pod hasłem: "Młodzież Zapobiega Pożarom".  Do etapu powiatowego przystąpiło 36 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Zwycięzcy poszczególnych grup będą reprezentować powiat dębicki w eliminacjach wojewódzkich:  I grupę – Patryk Pocica – SP w Smarżowej , II grupę  – Kacper Bocoń – PG Łęki Górne i III grupę  – Rafał Kleszcz – II LO w Dębicy. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali  dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez: Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Starostwo Powiatowe w Dębicy oraz burmistrzów  i wójtów powiatu dębickiego .
Ponadto, podczas tegorocznych eliminacji powiatowych OTWP wygłoszono prelekcję dla opiekunów i uczestników turnieju na temat kampanii społecznych ” Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz   „Stop pożarom traw”.
ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

37W dniu 22 lutego 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy odbyło się spotkanie podsumowujące działalność dębickich strażaków w roku 2017. W naradzie udział wzięli: Pan Poseł Kazimierz Moskal, Pan Poseł Jan Warzecha, Pan Senator Zdzisław Pupa, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Czesław Łączak,   Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Wiesław Lada, Starosta Powiatu Dębickiego Pan Andrzej Reguła, Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego Pan Mateusz Smoła, Zastępca Diecezjalnego Duszpasterza Straży Pożarnych, a zarazem Kapelan Powiatowy OSP ks. Józef Jasiurkowski, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Dębicy Pan Stanisław Przetacznik, Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Dębickiego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji insp. Janusz Natkaniec, Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Robert Żółkiewicz, Dowódca 33 blp w Dębicy ppłk Roland Waszkowiak, Prokurator Rejonowy w Dębicy Pan Jacek Żak, Prezes Koła ZEiRP w Dębicy st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Mróz oraz przedstawiciele ZOSP RP z terenu powiatu dębickiego.

Podczas przedstawionej prezentacji Komendant Powiatowy PSP w Dębicy st. bryg. Wojciech Buszek odniósł się do 25 rocznicy powstania Państwowej Straży Pożarnej, która przypadała w roku 2017. Na slajdach przedstawił zmiany jakie miały miejsce w tym okresie zarówno pod względem zakresu działań ratowniczych, jak również zmian w obszarze wyszkolenia oraz wyposażenia strażaków w sprzęt ochrony osobistej oraz sprzęt ratowniczy. W dalszej części podsumował stan bezpieczeństwa powiatu za rok 2017. Strażacy powiatu dębickiego interweniowali 1249 razy, z tego 286 przy pożarach, 881 razy podczas wystąpienia miejscowych zagrożeń i 82 przy alarmach fałszywych.

Funkcjonariusze Komendy w ramach realizacji swoich obowiązków służbowych przeprowadzili 95 kontroli w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, mieszkalnych wielorodzinnych oraz w produkcyjno-magazynowych.

Jednym z punktów było również podsumowanie współpracy z jednostkami OSP w zakresie udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych, wyszkolenia druhów oraz dofinansowanie w ramach programów:

  • „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”
  • „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”

Na zakończenie wystąpienia Komendant przedstawił plany rozwoju ksrg na terenie powiatu w 2018 roku. W dalszej części narady głos zabrał Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP oraz zaproszeni goście podkreślając ważną rolę straży pożarnej w systemie bezpieczeństwa powiatu jak również województwa.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

IMG 978526.01.2018 roku o godz. 14.00, przed budynkiem remizy OSP Nagoszyn, odbyły się uroczystości związane z oficjalnym przekazaniem decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszynie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W imieniu Komendanta Głównego PSP, decyzję o włączeniu jednostki do systemu przekazał Prezesowi OSP Kamilowi Wolskiemu Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzej Marczenia w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy st.bryg. Wojciecha Buszka.
Tym samym grono OSP działających w strukturach ksrg w powiecie dębickim powiększyło się do 14 jednostek (w tym 3 na terenie gminy Żyraków).

ZOBACZ ZDJĘCIA

 


IMG 9621p421 grudnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. W spotkaniu oprócz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy udział wzięli:  Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tarnowskiego ks. Kamil Wróbel, Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dębica ks. Bogdan Wiszyński oraz Członek Zarządu Oddziału  Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP a zarazem Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów  Pożarnictwa Pan Zbigniew Mróz. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy st. bryg. Wojciech Buszek łamiąc się opłatkiem złożył wszystkim zebranym życzenia zdrowych i spokojnych Świat Bożego Narodzenia. Życzenia dla strażaków i ich rodzin złożyli również zaproszeni goście, życząc przede wszystkim spokojnej służby w czasie świąt.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

DSC 1868Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Dębicy bryg. Romana Merchuta.
Uroczystość odbyła się 7 listopada w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Decyzję o powołaniu na stanowisko wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec w towarzystwie komendanta powiatowego PSP w Dębicy st. bryg. Wojciecha Buszka.

zobacz zdjęcia - strona KW PSP w Rzeszowie

 

 

 

 

 

DSC 17343 listopada 2017. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy odbył się apel z okazji przekazania zakupionego sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek organizacyjnych PSP woj. podkarpackiego.

 

więcej informacji strona KW PSP w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 7867Zakończył się powiatowy etap XIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP –Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.
Ponad pięćset  prac  zostało zgłoszonych  w eliminacjach powiatowych,   z których dwadzieścia jeden otrzymało wyróżnienia i zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego.
Uroczyste podsumowanie powiatowych eliminacji konkursu wraz z autorami prac  odbyło się 13 czerwca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Dębicy. Wyróżnionym osobiście gratulowali Andrzej Reguła,  Starosta Powiatu Dębickiego oraz st. bryg. Wojciech Buszek,  Komendant  Powiatowy  PSP  w Dębicy.
Po uroczystym ogłoszeniu wyników szczebla powiatowego, młodzi finaliści mieli okazję  obejrzenia wozów strażackich i całego sprzętu wykorzystywanego podczas różnorodnych akcji związanych z ratowaniem ludzkiego życia.
W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” strażacy-ratownicy poza prezentacją sprzętu i wyposażenia wozów pożarniczych przekazywali dzieciom cenne informacje i uwagi dotyczące używania numerów alarmowych i zasad zachowania w czasie pożaru i innych zagrożeń.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

IMG 7573Mszą Świętą w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego  pod przewodnictwem kapelana powiatowego ks. Józefa Jasiurkowskiego w koncelebrze proboszczów dębickich parafii rozpoczęły się 15 maja w Komendzie Powiatowej PSP w Dębicy Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Po uroczystej mszy, strażacy przemaszerowali na plac Komendy, gdzie rozpoczął się apel,  w którym uczestniczyli między innymi: Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec,  księża, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Wiesław  Lada oraz Pan Stefan Bieszczad,  Starosta Powiatu Dębickiego Pan Andrzej Reguła, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Mateusz Smoła, Pani Aneta Sękowska Dyrektor Biura Poselskiego Pana Posła Jana Warzechy, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Władysław Radzik, st. bryg. w stanie spoczynku Zbigniew Mróz, st. bryg. w stanie spoczynku Zbigniew Lasko, ppłk  w stanie spoczynku Bogdan Witkoś, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu dębickiego, szefowie instytucji i firm które na co dzień współpracują z Komendą.
Witając zaproszonych gości st. bryg. Wojciech Buszek - Komendant Powiatowy PSP w Dębicy, podsumował ubiegły rok oraz 25 lat działania Państwowej Straży Pożarnej w powiecie dębickim, podkreślając  bardzo dobrą współpracę ze wszystkimi służbami wchodzącymi do  systemu. Podczas przemówień zaproszonych gości nie zabrakło gratulacji dla strażaków, którzy otrzymali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe oraz słów uznania dla naszej działalności.


Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej  odznaczeni zostali:
1.    LASKO Zbigniew
2.    NESTERUK Janusz
3.    WANAT Zdzisław

Srebrną  Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej  odznaczeni zostali:
1.    KRAWIEC Paweł
2.    PUZON Artur
3.    TYKSIŃSKI Jan
4.    WIECZOREK Tomasz

Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej  odznaczeni zostali:
1.    KIEŁTYKA Paweł
2.    MOSKAL Jan
3.    SROKA Marcin
4.    CHUDY Józef
5.    ROKOSZ Stanisław

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
1.    GUZIEC Damian
2.    PORADA Wiktor

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
1.    JANISZEWSKI Łukasz
2.    ZIOŁO Paweł

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
1.    BAŁA Tomasz
2.    BARTNIK Marcin
3.    CIEMIOREK Marcin
4.    ĆWIK Andrzej
5.    ŁANUCHA Robert
6.    STRZAŁKA Marcin
7.    SZUMOWICZ Damian

Nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
na stopień BRYGADIERA
1.    Młodszy brygadier    PAWŁOWSKI Jacek

na stopień STARSZEGO KAPITANA
2.     kapitan    JANISZEWSKI Łukasz

na stopień  KAPITANA
1.    młodszy kapitan MOSKAL Jan
2.    młodszy kapitan OWCZAREK Damian

nominacje na stopień
 ASPIRANTA SZTABOWEGO  otrzymali:
1.      starszy aspirant  BUJAK Krzysztof
2.     starszy aspirant PAWEŁ Krawiec

nominacje na stopień  aspiranta otrzymali:
1.    młodszy  aspirant  DYKAS Lucjan
2.    młodszy aspirant MAJKA Wojciech

nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
na stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA
1.    ogniomistrz SKOWRON Tomasz

na stopień OGNIOMISTRZA
1.    młodszy ogniomistrz KSIĄŻEK Adam
2.    młodszy ogniomistrz ŻUCHOWSKI Grzegorz

na stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
1.    starszy sekcyjny BAŁA Tomasz
2.    starszy sekcyjny BARAN Tomasz
3.    starszy sekcyjny POPŁAWSKI Marek

na stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO
1. sekcyjny CZECHURA Piotr

na stopień SEKCYJNEGO
1.    starszy strażak SZCZODROWICZ Tomasz

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

blaszczakWszystkim Wam, strażakom życzę bezpiecznej służby i z szacunkiem dziękuję za każdy dzień – zwrócił się minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak do strażaków z okazji przypadającego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka.

Uroczyste obchody w dniu św. Floriana, patrona wszystkich strażaków mają długą historię. Święty stał się ich orędownikiem po pożarze na krakowskim Kleparzu w 1528 roku, gdzie znajdowały się jego relikwie. Ogień zajął wtedy okoliczne budynki, ocalając w znacznej mierze kościół św. Floriana. Od tego czasu męczennik jest patronem walki z pożarami.

W dniu wstąpienia do służby strażacy ślubują między innymi ofiarność i męstwo w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego, i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem własnego życia. Nie dziwi więc fakt , że ta grupa zawodowa cieszy się niezmiennie wysokim i stabilnym  zaufaniem społecznym wśród Polaków.

W Państwowej Straży Pożarnej pełni służbę 29 851 strażaków.

W 2016 roku jednostki PSP interweniowały łącznie 446 760 razy. Gasiły 126 204 pożary i uczestniczyły w 288 390 interwencjach związanych z miejscowymi zagrożeniami takimi jak wypadki drogowe, wichury, opady deszczu, itp.

Strażaków zawodowych wspierają strażacy ochotnicy. Oni również świętują 4 maja.

 

Film z okazji "Dnia Strażaka"

http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16059,4-maja-Miedzynarodowy-Dzien-Strazaka.html 

 

DSC 6972-1024x570Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył obowiązki zastępcy komendanta powiatowego PSP w Dębicy bryg. Romanowi Merchutowi.

Uroczystość odbyła się 27 kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Decyzję o powierzeniu obowiązków wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec w towarzystwie zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzeja Marczeni oraz komendanta powiatowego PSP st. bryg. Wojciecha Buszka.

DSCN1949Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pod hasłem: "Młodzież Zapobiega Pożarom" jest jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Turniej ma formę eliminacji (szkolne, gminne, powiatowe, wojewódzkie, centralne). Pierwszy sprawdzian wiedzy uczniów startujących w turnieju ma miejsce już w szkole, bądź miejscowości, gdzie rozgrywane są eliminacje szkolne lub środowiskowe. Spośród laureatów tych szczebli prowadzi się rozgrywki, gdzie wyłaniani są najlepsi uczniowie na szczeblu gminnym, a odpowiedzialność za przygotowanie turnieju spoczywa na Oddziałach Gminnych i Miejsko-Gminnych Związku OSP RP. Aktywny udział w przygotowaniu tych eliminacji mają zazwyczaj urzędy gmin i szkoły. Kolejne rozgrywki, to eliminacje szczebla powiatowego, a następnie wojewódzkiego. Do eliminacji wyższego szczebla kwalifikują się uczniowie, którzy osiągną w eliminacjach szczebla niższego najlepsze wyniki. Centralnymi eliminacjami, jak z nazwy wynika są kwalifikacje ogólnopolskie.
6 kwietnia br.  w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 2 w Dębicy odbyły się tegoroczne eliminacje powiatowego turnieju wiedzy pożarniczej. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 33 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dębickiego.
Tegoroczni laureaci eliminacji powiatowych:
w kategorii Szkoły Podstawowe:
1 miejsce – Dominka Podraza SP w Dębowej
Gimnazja:
1 miejsce – Wojciech Świerk – ZSP Straszęcin
Szkoły średnie:
1 miejsce – Rafał Kleszcz – II LO w Dębicy
zostali zakwalifikowani do dalszego etapu i będą reprezentować powiat dębicki na Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali  dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Dębicy, burmistrzów  i wójtów powiatu dębickiego oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy.

Ponadto, podczas tegorocznych eliminacji powiatowych OTWP prelekcję na temat kampanii społecznych „Stop pożarom traw” oraz „Czad i ogień obudź czujność” wygłosił st. kpt. Wiktor Porada, zastępca naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

stopka

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Dowiedz sie wiecej o celu ich uzywania i mozliwosci zmiany ustawien Cookies w przegladarce Polityka prywatnosci.

  Akceptuje polityke cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information