aktual

DSC04672W dniu 28 września 2017 roku wydzielone siły i środki Państwowej Straży Pożarnej wchodzące w skład Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 i 2 w Dębicy uczestniczyły w zorganizowanym przez Urząd Miejski w Dębicy ćwiczeniu obronnym pk. „DĄB 2017”. Głównym celem ćwiczenia było zgrywanie miejskiego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W sztabie ćwiczenia Państwową Straż Pożarną reprezentował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy bryg. Roman Merchut. Podczas realizacji przydzielonych przez sztab ćwiczenia zadań działania Państwowej Straży Pożarnej wspomagane były przez siły i środki Ochotniczej Straży Pożarnej Dębica-Kędzierz.

ZOBACZ ZDJĘCIA

więcej informacji – strona Urzędu Miejskiego w Dębicy

 

 

 

 

 

IMG 8823W dniach 12-14 września br. na terenie poligonu Wydziału Szkolenia  Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyły się trzydniowe ćwiczenia doskonalące dla ratowników Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Dębica”. Ratownicy  doskonalili swoje umiejętności w zakresie taktyki prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych podczas katastrof budowlanych z wykorzystaniem elektronicznego sprzętu lokalizacyjnego znajdującego się na wyposażeniu SGPR „Dębica”.


ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

IMG 8684W dniu 8 września strażacy z Komendy Powiatowej PSP Dębicy włączyli się w akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, której głównym celem było przygotowanie dzieci do świadomego i odpowiedzialnego poruszania się po drodze oraz wskazanie im zagrożeń z jakimi mogą zetknąć się  w drodze do szkoły lub podczas powrotu z niej zarówno rowerem jak i pieszo.
Dębiccy strażacy podczas spotkania prezentowali również zasady bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w różnych miejscach zarówno w okresie roku szkolnego jak i wakacji w ramach akcji „ Kręci mnie bezpieczeństwo”.
Na stadionie sportowym przy ul. Akademickiej w Dębicy na potrzeby akcji „Bezpieczna droga do szkoły” powstały specjalne strefy, w których uczniowie klas pierwszych mogli porozmawiać z funkcjonariuszami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyła się możliwość wejścia do pojazdów różnych służb mundurowych.
Strażacy na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Dębicy zaprezentowali różne rodzaje sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Dębica”.
Uczestniczące w akcji dzieci miały możliwość założenia hełmu  i ubrania strażackiego, mogły zająć miejsce w samochodzie gaśniczym oraz quadzie będącym na wyposażeniu strażaków a także dowiedzieć się jak działa geofon grupy poszukiwawczej.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

IMG 859024.08.2017 r. została przeprowadzona przez funkcjonariuszy tut. komendy pogadanka dla młodzieży wypoczywającej w miejscowości Żdżary w powiecie dębickim na temat profilaktyki bezpieczeństwa osób przebywających na koloniach i obozach. Zostały poruszone tematy dotyczące między innymi:
 • bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
 • zagrożeń podczas burz, silnych wiatrów i intensywnych opadów deszczu,
 • pożarów lasów, traw, torfowisk, itp.
Obóz został zorganizowany przez Małopolską Chorągiew Harcerzy ZHR im. Andrzeja Małkowskiego pod nazwą „Letnia akcja szkoleniowa”. Uczestnicy obozu to przyszła kadra Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, która będzie sprawować opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas organizowanych obozów harcerskich.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

IMG 8461Po raz kolejny strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” propagowali zasady bezpiecznego zachowania się na akwenach. Tym razem szkolenie oraz pokazy działań ratowniczych zostały zorganizowane na terenie ośrodka wypoczynkowego w Chotowej (gmina Czarna) 17 sierpnia. Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie lub nad wodą. Realizowane przedsięwzięcie organizowane jest pod patronatem Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pokazy ratowania osób tonących w wykonaniu dębickich strażaków, a także zasady udzielania pomocy przedmedycznej obejrzało kilkadziesiąt osób. W pikniku uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy st.bryg.Wojciech Buszek, a także z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Dębicy – bryg. Zdzisław Wanat.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

IMG 8137Kolejny raz dębiccy strażacy wraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z Paszczyny i Łęk Dolnych uczestniczyli w pikniku dla dzieci. W imprezie udział brali wychowankowie  domów dziecka z Dębicy, Tarnowa, Strzyżowa oraz miejscowości Długie. Głównym organizatorem tej imprezy edukacyjno-rozrywkowej był Pilźnieński Klub Wodny "Przystań”. Piknik odbył się 5 sierpnia w miejscowości Strzegocice, a jego hasłem przewodnim było „Bądź bezpieczny nad wodą”. Strażacy prowadzili działania w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą" - przedsięwzięcie organizowane pod patronatem Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


W spotkaniu Państwową Straż Pożarną reprezentował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy st. bryg. Wojciech Buszek, strażacy z dębickiej komendy oraz OSP. Na miejscu obecni byli również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Dębicy z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji  mł. insp. Januszem Natkańcem. Dla uczestników pikniku strażacy przygotowali pokaz ratownictwa na wodzie z wykorzystaniem łodzi motorowych, a także pokazy pierwszej pomocy i sprzętu strażackiego. Uczestnicy mieli także możliwość obejrzeć i zapoznać się z radiowozem policyjnym oraz samochodem gaśniczym.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

DSCN19223 kwietnia w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy miała miejsce narada szkoleniowa z naczelnikami, prezesami jednostek OSP z terenu powiatu dębickiego. W naradzie udział wzięli także pracownicy gmin zajmujący się sprawami OSP oraz Zastępca Diecezjalnego Duszpasterza  Straży Pożarnych  Kapelan Powiatowy ks. Józef Jasiurkowski. Podczas narady podsumowano inspekcje gotowości operacyjnej przeprowadzone w OSP w 2016 roku, omówiono zagadnienia dotyczące dofinansowań jednostek OSP, zasady dysponowania i uczestnictwa zastępów OSP w zdarzeniach ratowniczych.
Ponadto przypomniano założenia kampanii społecznej „Czad i ogień obudź czujność”, a także zaprezentowano nową kampanię „Stop pożarom traw”.

ZOBACZ ZDJĘCIA

223 lutego 2017r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy brali udział spotkaniu zorganizowanym w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Matejki 22 w Dębicy z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112. Strażacy przekazali informacje na temat funkcjonowania numeru 112; w jakich sytuacjach należy dzwonić pod numer alarmowy, jakie informacje należy przekazać. Uczniowie dowiedzieli się także o konsekwencjach fałszywych zgłoszeń.Ponadto funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zaprezentowali podstawowe zasady dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczenia zostały przeprowadzone z użyciem manekina. Uczniowie próbowali swoich sił i samodzielnie wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

IMG 6374Strażacy z Jednostek  Ratowniczo-Gaśniczych  PSP w Dębicy wraz ze strażakami z Ochotniczych Straży Pożarnych, w ramach swoich przydzielonych specjalizacji wspólnie ćwiczyli na zamarzniętych zbiornikach wodnych w Kleciach  i Dębicy.
Do ćwiczeń użyto posiadany na swoim wyposażeniu  sprzęt ratowniczy, wykorzystywany na zamarzniętych  akwenach wodnych. Ratownicy  ćwiczyli doskonalenie różnych technik  podejścia i wyciągania topiącej się  osoby,  pod którą załamał się lód.
Na szczęście w ostatnich latach działania ratownicze na lodzie ograniczały się jedynie do uwalniania przymarzniętych ptaków.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

IMG 6050Ruszyła kolejna akcja informacyjna  prowadzona przez Państwowa Straż Pożarną  pn. „Czad i ogień – obudź czujność”.  Ta akcja  jak i poprzednie   „ Nie dla czadu”, „Czad cichy zabójca” poświęcone są  zagrożeniu jakie powoduje między innymi tlenek węgla zwany potoczne czadem.
W okresie jesienno-zimowym w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są  źle użytkowane wzrasta ryzyko powstania pożaru.  Zbyt duża liczba osób bagatelizuje ten niebezpieczny dla ich zdrowia i życia problem, dlatego  Komenda Powiatowa PSP w Dębicy z  akcją informacyjną chce dotrzeć  do jak największej rzeszy  dzieci i młodzieży,  uświadamiając  im jak niebezpieczne jest to zjawisko. Dlatego zorganizowano spotkania z przedstawicielami szkół z terenu miasta Dębicy i  liceów, spotkania takie odbyły się  w dniach 28 listopada i 1 grudnia br.


ZOBACZ ZDJĘCIA

IMG 5734Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy włączyli się w akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. 2 września na rynku dębickim uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych mogli zapoznać się z pracą strażaków oraz poznać zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Strażacy opowiadali o pracy, którą wykonują na co dzień, przedstawiali informacje z zakresu bezpieczeństwa, a także odpowiadali na pytania. W ramach akcji każde dziecko mogło zobaczyć, dotknąć i zapoznać się ze sprzętem prezentowanym przez dębickich strażaków.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

DSCN1240Już po raz drugi Klub Wodny Pilzno zorganizował nad zalewem w  Mokrzcu piknik pod takim hasłem „Bądź bezpieczny nad wodą”. W pikniku wzięły udział dla dzieci z domów dziecka z Dębicy, Strzyżowa  i Żyznowa. Jedną z wielu atrakcji były pokazy strażaków z KP PSP z Dębicy podczas których dzieci miały okazję poczuć się jak prawdziwy strażak,  udzielając pierwszej pomocy osobie starszej i dziecku, ćwicząc na fantomach reanimacyjnych, wchodząc do specjalnie zadymionego namiotu oraz gasić wodą pożar używając sprzętu strażackiego. Podczas strażackich pokazów  przypomniano dzieciom kilka podstawowych zasad jak bezpiecznie przebywać nad wodą , jak zachowywać się w lesie oraz podczas burz. Oprócz tego Organizatorzy przygotowali dla dzieci  wiele innych atrakcji.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

DSCN9291Przerwa wakacyjna to czas wypoczynku, relaksu, wyjazdów i zabawy. Aby okres ten spędzić bezpiecznie, kontynuowana jest  akcja „BEZPIECZNE WAKACJE  2016”.   Na kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego tj.15.06 2016r.,zorganizowano w Wiejskim Centrum Kultury w Grabinach pogadankę dla 170 uczniów z Zespołu Szkół w Grabinach, Chotowej, Głowaczowej i Przedszkola w Przyborowiu. Spotkanie dzieci ze strażakiem i policjantem miało  przypomnieć o zagrożeniach z jakimi mogą spotkać się przybywając w różnych miejscach, jak się przed nimi ustrzec i   sposobami szybkiego reagowania na zagrożenia. Na zakończenie dzieci miały okazję z bliska zobaczyć pozorowaną akcję strażaków z OSP w Czarnej podczas wypadku na drodze.
ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

DSC 8181Komenda Powiatowa PSP w Dębicy była organizatorem dwudniowych ćwiczeń przeprowadzonych na terenie powiatu dębickiego w dniach 7 i 8 czerwca br. W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki ksrg z powiatów dębickiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego przy współudziale  podmiotów centralnego i wojewódzkiego odwodu operacyjnego. Wraz ze strażakami  w zależności od charakteru symulowanych zagrożeń ćwiczyło: Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami „STORAT”, Zespół pojazdów szynowych „TABOR”, Specjalny pociąg ratownictwa technicznego, Policja, jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego  z Dębicy i  Straż Ochrony Kolei. W sumie w ćwiczeniach udział wzięło 260 osób.
Pierwszego dnia w KP PSP w Dębicy przeprowadzone zostały  ćwiczenia  aplikacyjno-sztabowe.
 Ćwiczenia taktyczno-bojowe w dniu następnym  rozpoczęły się od działań specjalistycznych grup, specjalizujących się w działaniach poszukiwawczych.  Kompania specjalna COO wyposażona w pompy dużej i średniej wydajności miała za zadanie wypompowywanie  wody z zalanych  przez powódź obszarów, jak również podwyższanie wałów przeciwpowodziowych.  Trzecim epizodem ćwiczeń był wypadek masowy powstały na skutek zderzenia pociągu z autobusem. Ostatnim epizodem był pożar kompleksu leśnego. Ponadto dębiccy strażacy mieli za zadanie zbudowanie obozowiska z pełnym zapleczem logistycznym. Delegacja strażaków z Ukrainy obecna podczas obydwu  dni  ćwiczeń miała okazję zobaczyć swoich polskich kolegów zarówno w ćwiczeniach aplikacyjno-sztabowych,  jak i w taktyczno- bojowych.
Ćwiczenia  pod względem przygotowania, jak również działań wszystkich służb zostały wysoko ocenione przez zespół oceniający i obserwatorów.
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim,  którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń.
ZOBACZ ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIA CZ. 2

 

 

 

stopka

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Dowiedz sie wiecej o celu ich uzywania i mozliwosci zmiany ustawien Cookies w przegladarce Polityka prywatnosci.

  Akceptuje polityke cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information