aktual

IMGP7499W dniach 5, 7 i 9 marca br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy pełniący służbę w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 i 2 przeprowadzili w ramach zajęć doskonalących ćwiczenia z zakresu prowadzenia działań ratownictwa lodowego na zamarzniętych akwenach wodnych. Miejscem ćwiczeń były zamarznięte zbiorniki wodne znajdujące się w Dębicy przy al. Jana Pawła II. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie metod dotarcia do osób, które znalazły się w wodzie w wyniku załamania się pod nimi lodu, podjęcie ich z przerębla i ewakuacja na brzeg zbiornika wodnego. Przećwiczono różne warianty realizacji zadania z użyciem sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu dębickich jednostek.


ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

IMG 9993W dniach 5 i 7 lutego br. w ramach akcji społecznych realizowanych pod patronatem MSWiA „Bezpieczne ferie” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo” funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy przeprowadzili pogadanki na temat bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych. W czasie spotkań, w których uczestniczyło w sumie 64 dzieci wraz z opiekunami, zaprezentowano pojazdy i sprzęt ratowniczy znajdujący się na wyposażeniu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP nr 1 i 2 w Dębicy. Spotkania z dziećmi przeprowadzono w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży znajdującej się w budynku remizy OSP Dębica - Kędzierz oraz Gminnym Centrum Kultury w Jodłowej.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

IMG 983326.01.2018 roku tutejszą Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 oraz Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy odwiedziła Akademia Małego Strażaka. W trakcie spotkania strażacy Państwowej Straży Pożarnej zaprezentowali swoim młodszym kolegom sprzęt, który jest używany podczas działań ratowniczych, omówili podstawowe zagrożenia występujące szczególnie w porze zimowej oraz wyświetlili kilka krótkich filmów o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

IMGP7263W dniu 13 grudnia 2017 roku na terenie miasta Dębica odbyły się ćwiczenia sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w ramach przygotowania do działań związanych z zagrożeniami występującymi podczas okresu zimowego. Założenie  ćwiczenia związane było z powstaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych tzn. obfitych opadów śniegu i bardzo niskiej temperatury otoczenia (ok.- 23 0 C) , które były przyczyną przerwania zasilania w energię elektryczną obiektu schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Dębicy należącego do Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Na skutek braku dopływu prądu przestało działać ogrzewanie w budynku. Zarządca schroniska oszacował czas przywrócenia  zasilania w przedziale od 12 do15 godzin. W związku z zaistniałą sytuacją zarządca zwrócił się z prośbą do Państwowej Straży Pożarnej o udzielenie pomocy poprzez wykonanie tymczasowego miejsca zakwaterowania dla pensjonariuszy w namiotach pneumatycznych znajdujących się na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy oraz zapewnienie gorących napojów dla osób ewakuowanych. W ćwiczeniach brało udział  5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 i 2 w Dębicy oraz 2 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z Dębicy-Kędzierza oraz Pustyni.
ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

DSC04672W dniu 28 września 2017 roku wydzielone siły i środki Państwowej Straży Pożarnej wchodzące w skład Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 i 2 w Dębicy uczestniczyły w zorganizowanym przez Urząd Miejski w Dębicy ćwiczeniu obronnym pk. „DĄB 2017”. Głównym celem ćwiczenia było zgrywanie miejskiego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W sztabie ćwiczenia Państwową Straż Pożarną reprezentował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy bryg. Roman Merchut. Podczas realizacji przydzielonych przez sztab ćwiczenia zadań działania Państwowej Straży Pożarnej wspomagane były przez siły i środki Ochotniczej Straży Pożarnej Dębica-Kędzierz.

ZOBACZ ZDJĘCIA

więcej informacji – strona Urzędu Miejskiego w Dębicy

 

 

 

 

 

IMG 8823W dniach 12-14 września br. na terenie poligonu Wydziału Szkolenia  Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyły się trzydniowe ćwiczenia doskonalące dla ratowników Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Dębica”. Ratownicy  doskonalili swoje umiejętności w zakresie taktyki prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych podczas katastrof budowlanych z wykorzystaniem elektronicznego sprzętu lokalizacyjnego znajdującego się na wyposażeniu SGPR „Dębica”.


ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

IMG 8684W dniu 8 września strażacy z Komendy Powiatowej PSP Dębicy włączyli się w akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, której głównym celem było przygotowanie dzieci do świadomego i odpowiedzialnego poruszania się po drodze oraz wskazanie im zagrożeń z jakimi mogą zetknąć się  w drodze do szkoły lub podczas powrotu z niej zarówno rowerem jak i pieszo.
Dębiccy strażacy podczas spotkania prezentowali również zasady bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w różnych miejscach zarówno w okresie roku szkolnego jak i wakacji w ramach akcji „ Kręci mnie bezpieczeństwo”.
Na stadionie sportowym przy ul. Akademickiej w Dębicy na potrzeby akcji „Bezpieczna droga do szkoły” powstały specjalne strefy, w których uczniowie klas pierwszych mogli porozmawiać z funkcjonariuszami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyła się możliwość wejścia do pojazdów różnych służb mundurowych.
Strażacy na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Dębicy zaprezentowali różne rodzaje sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Dębica”.
Uczestniczące w akcji dzieci miały możliwość założenia hełmu  i ubrania strażackiego, mogły zająć miejsce w samochodzie gaśniczym oraz quadzie będącym na wyposażeniu strażaków a także dowiedzieć się jak działa geofon grupy poszukiwawczej.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

IMG 859024.08.2017 r. została przeprowadzona przez funkcjonariuszy tut. komendy pogadanka dla młodzieży wypoczywającej w miejscowości Żdżary w powiecie dębickim na temat profilaktyki bezpieczeństwa osób przebywających na koloniach i obozach. Zostały poruszone tematy dotyczące między innymi:
 • bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
 • zagrożeń podczas burz, silnych wiatrów i intensywnych opadów deszczu,
 • pożarów lasów, traw, torfowisk, itp.
Obóz został zorganizowany przez Małopolską Chorągiew Harcerzy ZHR im. Andrzeja Małkowskiego pod nazwą „Letnia akcja szkoleniowa”. Uczestnicy obozu to przyszła kadra Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, która będzie sprawować opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas organizowanych obozów harcerskich.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

IMG 8461Po raz kolejny strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” propagowali zasady bezpiecznego zachowania się na akwenach. Tym razem szkolenie oraz pokazy działań ratowniczych zostały zorganizowane na terenie ośrodka wypoczynkowego w Chotowej (gmina Czarna) 17 sierpnia. Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie lub nad wodą. Realizowane przedsięwzięcie organizowane jest pod patronatem Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pokazy ratowania osób tonących w wykonaniu dębickich strażaków, a także zasady udzielania pomocy przedmedycznej obejrzało kilkadziesiąt osób. W pikniku uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy st.bryg.Wojciech Buszek, a także z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Dębicy – bryg. Zdzisław Wanat.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

IMG 8137Kolejny raz dębiccy strażacy wraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z Paszczyny i Łęk Dolnych uczestniczyli w pikniku dla dzieci. W imprezie udział brali wychowankowie  domów dziecka z Dębicy, Tarnowa, Strzyżowa oraz miejscowości Długie. Głównym organizatorem tej imprezy edukacyjno-rozrywkowej był Pilźnieński Klub Wodny "Przystań”. Piknik odbył się 5 sierpnia w miejscowości Strzegocice, a jego hasłem przewodnim było „Bądź bezpieczny nad wodą”. Strażacy prowadzili działania w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą" - przedsięwzięcie organizowane pod patronatem Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


W spotkaniu Państwową Straż Pożarną reprezentował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy st. bryg. Wojciech Buszek, strażacy z dębickiej komendy oraz OSP. Na miejscu obecni byli również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Dębicy z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji  mł. insp. Januszem Natkańcem. Dla uczestników pikniku strażacy przygotowali pokaz ratownictwa na wodzie z wykorzystaniem łodzi motorowych, a także pokazy pierwszej pomocy i sprzętu strażackiego. Uczestnicy mieli także możliwość obejrzeć i zapoznać się z radiowozem policyjnym oraz samochodem gaśniczym.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

DSCN19223 kwietnia w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy miała miejsce narada szkoleniowa z naczelnikami, prezesami jednostek OSP z terenu powiatu dębickiego. W naradzie udział wzięli także pracownicy gmin zajmujący się sprawami OSP oraz Zastępca Diecezjalnego Duszpasterza  Straży Pożarnych  Kapelan Powiatowy ks. Józef Jasiurkowski. Podczas narady podsumowano inspekcje gotowości operacyjnej przeprowadzone w OSP w 2016 roku, omówiono zagadnienia dotyczące dofinansowań jednostek OSP, zasady dysponowania i uczestnictwa zastępów OSP w zdarzeniach ratowniczych.
Ponadto przypomniano założenia kampanii społecznej „Czad i ogień obudź czujność”, a także zaprezentowano nową kampanię „Stop pożarom traw”.

ZOBACZ ZDJĘCIA

223 lutego 2017r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy brali udział spotkaniu zorganizowanym w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Matejki 22 w Dębicy z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112. Strażacy przekazali informacje na temat funkcjonowania numeru 112; w jakich sytuacjach należy dzwonić pod numer alarmowy, jakie informacje należy przekazać. Uczniowie dowiedzieli się także o konsekwencjach fałszywych zgłoszeń.Ponadto funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zaprezentowali podstawowe zasady dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczenia zostały przeprowadzone z użyciem manekina. Uczniowie próbowali swoich sił i samodzielnie wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

IMG 6374Strażacy z Jednostek  Ratowniczo-Gaśniczych  PSP w Dębicy wraz ze strażakami z Ochotniczych Straży Pożarnych, w ramach swoich przydzielonych specjalizacji wspólnie ćwiczyli na zamarzniętych zbiornikach wodnych w Kleciach  i Dębicy.
Do ćwiczeń użyto posiadany na swoim wyposażeniu  sprzęt ratowniczy, wykorzystywany na zamarzniętych  akwenach wodnych. Ratownicy  ćwiczyli doskonalenie różnych technik  podejścia i wyciągania topiącej się  osoby,  pod którą załamał się lód.
Na szczęście w ostatnich latach działania ratownicze na lodzie ograniczały się jedynie do uwalniania przymarzniętych ptaków.

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

stopka

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Dowiedz sie wiecej o celu ich uzywania i mozliwosci zmiany ustawien Cookies w przegladarce Polityka prywatnosci.

  Akceptuje polityke cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information