Dowódcy JRG 2

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2
mł. bryg. Artur Puzon

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2
asp. sztab. Ryszard Maziarka